Forsvar et desentralisert utdanningstilbud i Nordland!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRødt Nordland tar skarp avstand fra forslaget som rektor ved Nord Universitet la fram onsdag til ny stedsstruktur for universitetet. Dette må møtes med sterk motstand og slås tilbake!

Forslaget rammer Helgeland spesielt hardt ved at det både foreslås nedlegging av lærerutdanningene på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. For Nesna kommune og lokalsamfunnet der vil en nedlegging være en katastrofe. Også Vesterålen vil lide kraftig under at utdanningstilbudet på Stokmarknes i sykepleie og antakelig barnehagelærer forsvinner. Forslaget er totalt uakseptabelt, og innebærer en sentralisering som vil svekke tilgangen kraftig på kvalifisert arbeidskraft innenfor viktige yrker i store deler av Nordland.

Nord Universitet ble etablert ved sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen på Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag etter et kraftig fusjonspress innenfor universitets- og høgskolesektoren for få år siden. Nå kommer konsekvensen av regjeringas politikk tydelig for en dag. Etter økonomisk sulteforing med umiddelbare krav om kompetanse og forskningsmengde på linje med veletablerte universiteter, lar universitetsledelsen seg nå presse til å legge ned flere studiesteder. Felles for dem er at de utdanner for de tunge yrkene i offentlig sektor. Utdanninger som retter seg mot privat sektor, som økonomi og næring, skjermes. Dette angrepet på det desentraliserte utdanningstilbudet må slås tilbake. Uten et godt offentlig tjenestetilbud til alle, vil grunnlaget for spredt bosetting raskt forvitre.

Denne utviklingen undergraver bosettinga og er stikk i strid med interessene til landsdelens befolkning. Lærerutdanningen som har vært drevet på Nesna i over hundre år har vært en hjørnestein for å sikre kvalifiserte lærere i kommunene i Nordland. Det utdanningsmønsteret som nå avtegner seg vil være et stort tilbakeskritt.

I et spredtbygd og langstrakt fylke som Nordland har det vært avgjørende at utdanningstilbud rettet mot de store yrkene, som det er behov for i enhver kommune, har ligget i rimelig avstand til der folk bor. Å avvikle disse tilbudene vil ramme helt sentrale deler av mange kommuners tjenestetilbud innenfor skole, barnehage og helse. For nettopp nærhet til en utdanningsinstitusjon er erfaringsvis et av de viktigste elementene i rekruttering til stillinger, som det alt i dag er for få søkere til.

Rødt Nordland vil kreve at regjeringen tilfører de midler som trengs for at Nord Universitet kan fortsette den positive utviklingen med å utvikle forskning og fagkompetanse som grunnlag for et styrket forskningsbasert utdanningstilbud. Samtidig krever vi av universitetsledelsen at den på en helt annen måte prioriterer desentraliserte utdanningstilbud i de tunge velferdsyrkene i den landsdelen som universitetet er plassert i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags