At kommunen tar ansvar for en oppgradering av Natthjemmet er helt nødvendig

Av
DEL

LederBodø kommune har bestemt seg: Natthjemmet pusses opp og oppgraderes. Det skjer etter at hjemmets framtid var usikker etter det måtte stenge på grunn av røykutvikling på en hybel.

Og det er ikke første gang dette akutt-tilbudet til bostedsløse har vært i fare. Etter at kommunens nye rusboliger i Hålogalandsgata ble tatt i bruk i 2015 lå det an til at Natthjemmet skulle stenges.

Det ble heldigvis avverget, og driften fortsatte i regi av Frelsesarmeen.

At kommunen nå går inn og tar ansvar for en oppgradering er svært gledelig og helt nødvendig.

Frelsesarmeen og de frivillige gjør en kjempejobb med å drive Natthjemmet, men de investeringer på 3–5 millioner en oppgradering krever er det naturlig at kommunen tar ansvar for.

Ingen vet hvor mange bostedsløse det er i Bodø. Slikt varierer og er vanskelig å kartlegge. Et minimum på seks mente Kirkens Bymisjon ved inngangen til sommeren.

Det er kanskje ikke et stort tall, men de lever et ekstremt utsatt liv. Dessuten er de på mange måter toppen av et isfjell. Mange flere er bostedsløse i perioder, og sliter med å skaffe seg et permanent bosted.

Dette gjelder mange med rusproblemer og psykiske lidelser, men uten familie, venner og et sosialt kontaktnett som kan trå støttende til.

Disse er blant de svakeste blant oss, og et samfunns evne til solidaritet vises i måten vi behandler dem på. Der har det til tider skortet på både innsats og vilje. Rikelig demonstrert i krangelen rundt rusboligene for noen år siden.

Men etter det har faktisk situasjonen bedret seg. Gjennom tiltak som nettopp Natthjemmet, Bolig Nu, Brua og Housing First har kommunen tatt grep som virker.

Flere har fått bolig, og flere har klart å beholde sin bolig over tid. Det har redusert antall bostedsløse, og det har gitt mange et verdigere liv enn de hadde før.

Et av de mest spennende grepene kommunen har tatt er Housing First, som ble startet i 2018. Dette er opprinnelig et amerikansk konsept, basert på ideen om at bolig er en grunnleggende rett mennesker har.

Det er også basert på et samarbeid mellom kommunen og private utleiere. Ved å leie til Housing First reduserer utleier sin risiko, mens leietaker kan forholde seg til en kommunal etat som ser vedkommendes behov i sammenheng, og kan tilby hjelp på flere områder.

Dette er et viktig tiltak for å sikre mer stabile boforhold for utsatte grupper, men alle vil ikke være i stand til å motta et slikt tilbud, eller bare kunne bruke det i perioder.

Det er derfor Natthjemmet er så viktig, for det fanger opp de aller mest utslåtte i de perioder de trenger hjelp mest desperat.

Derfor har vi alle grunn til å juble over vedtaket om oppgradering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags