Gå til sidens hovedinnhold

Nato-øvelsen øker spenningen!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samtidig som vi denne høsten markerer at det er 100 år siden slutten på 1. verdenskrig, avholdes Nato-øvelsen Trident Juncture. 50 000 soldater vil delta i en av de største militærøvelsene på norsk jord. Våre egne soldater utgjør bare 10 %. Nato-øvelsen trekker også inn nøytrale land som Sverige og Finland, og representerer dermed enda et skritt i utviklingen mot å integrere disse landene enda mer i Natos (les USAs) globale strategi.

Nato er overlegen Russland. Russland sitt forsvarsbudsjett utgjør bare 8 % av Nato sitt. Nato står for 55 % av verdens samlede militærutgifter og har 4 ganger så mange soldater som Russland. Likevel blir vår basepolitikk nå dramatisk endret. Stasjoneringen av 700 US Marines fordelt på Værnes og Setermoen, og USAs ønske om å gjøre Rygge til kampflybase, er et uttrykk for dette. NATO-øvelsen er en del av en militær opptrapping i hele Europa og vil aktualisere kampanjen om at vi skal bruke 2 % av statsbudsjettet til opprusting.

Den engelske avisa The Telegraph intervjuet nylig den britiske forsvarsministeren. Han kunne fortelle at de nå oppretter en militærbase for 800 kommandosoldater i Nord-Norge. Dette som et svar på angivelig russisk aggresjon «in our back yard». Det er skremmende at den britiske ministeren omtaler vår landsdel som «deres bakgård». Det viser at de betrakter Nord-Norge som en slagmark i en potensiell krig mot Russland.

Norge er i ferd med å ødelegge kontakten som er bygd opp i nord. Vi har tross Nato-medlemskap klart å samarbeide med vår nabo i øst uten de store konfliktene. Vi er blitt enige om en grense i Barentshavet, og vi har forvaltet felles ressurser til beste for begge land. Fiskebestandene i Barentshavet kan stå som eksempel på en vellykket felles forvaltning som begge land burde kunne bygge videre på for fredelig sameksistens i et hittil fredelig hjørne i verden. I stedet settes denne omforente enigheten på spill. Det blir ikke noe bedre av at regjeringen lar være å invitere russiske myndigheter til 75-års jubileet for frigjøringen av Finnmark. Det vi trenger er dialog og da bør en slik anledning benyttes.

Verdenssituasjonen er i dag preget av spenning og økt rivalisering mellom flere av stormaktene. Stadig opprustning, både konvensjonell og kjernefysisk, viser at vi allerede befinner oss i et nytt rustningskappløp. Derfor trengs det tiltak for nedrustning og redusert spenning. Rødt mener at Nato-øvelsen er et ledd i en strategi som bidrar til det motsatte.

Det må reises en folkebevegelse mot den økte militariseringen og spenningen. Rødt jobber for opprettelsen av en nordisk forsvarsallianse som alternativ til Nato. Vi mener det norske forsvaret skal brukes til å forsvare Norges grenser, og ikke som støtte til USA og Natos angrepskriger.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.