Gå til sidens hovedinnhold

Krig i Norge?!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Bring lys til de viljer som brytes, bring lys før du hører der skytes», sa dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson i hans mektige Lyskantate.

Norge er aktivt med å forberede landet for en krigssituasjon; de stasjoner amerikanske soldater på norsk jord (stikk i strid med våre egne fattede politiske vedtak), de lagrer militært utstyr med tanke på en væpnet konflikt, og har etablert store avlyttingsstasjoner. Vårt land er vertskap for 50000 NATO-soldater i den største militærøvelse siden den kalde krigen. Den potensielle fienden er Russland, vårt naboland som vi har levd fredelig ved siden av i uminnelige tider.

Det bygges opp NATO-baser i alle land som grenser til Russland; dette er selvfølgelig en provokasjon og pådriver til gjensidig base- og styrkeoppbygging, samt militærøvelser fra russisk side.

Den svære militærøvelsen Trident Juncture, framstilles nærmest som en lek, en rutine for de impliserte landene, men er et uttrykk for blodig alvor – det opereres med de mest avanserte drapsvåpen, rekognosering- og overvåkningsutstyr som fins på markedet (og Norge bidrar godt industrielt og finansielt). Øvelsen har et enormt kostnads – og ressursbruk, som kunne ha vært brukt på genuint fredsskapende og samfunnsnyttige formål.

Det er et tankekors at ikke flere mennesker i vår sterkt utviklede demokratiske nasjon, reagerer på vanviddet som foregår rett foran våre øyne!

Skal vi beholde krigsindustrien, opprustningen, og den konstante forberedelse til krig – og herav følgende konstruksjon av fiendebilder, fordi vi alltid har gjort? Skal denne mentaliteten legitimeres med at det alltid har vært slik – og vi må på død og liv opprettholde våre tradisjoner og ritualer uten noensinne seriøst forske på hvor dette leder hen?

Hva er den ytterste konsekvens av den militærindustrielle og politiske mentalitet – vi tilspisser situasjon til det ytterste, og til slutt går en besatt leder/general over streken – og krigsinfernoet er en realitet?

Hva slags situasjon ville vår befolkning stå overfor? Våpnene skiller ikke mellom militære og sivile mål, kun i teorien. Død og lemlestelser, frykt og engstelse, flyktningproblem – og omfattende materielle ødeleggelser – omtrent slik tyskerne forlot Finnmark, etter at de (fæle) russerne jaget dem ut av landet??!!

Disse konsekvenser er kjent og erfart i alle krigssituasjoner, uansett om noen skulle hevde at det lå en gode hensikt bakom.

Hvem av våre politiske ledere står fram – og forklarer den nordnorske befolkning at det var nødvendig å legge landet øde, for at krigsherrene i Nato kunne stadfeste sin makt og sin militære overlegenhet?

Vi besitter faktisk kunnskap om den ubønnhørlige onde sirkel; etter den varme krigen overtar den kalde krigen – og den varer i mange generasjoner!

Er det dette scenario du vil være med å støtte, enten ved stilltiende støtte, eller ved å gi din tilslutning direkte/indirekte?

Det fins mange, mange gode veier til fred og til et stabilt og godt naboskap – det er påkrevende å begynne og ta disse i bruk.

Det er planlagt en stor Folkeaksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture, i en rekke norske byer. Aksjonen påpeker at øvelsen øker spenningsnivået mellom nasjoner; Norge skal ikke være en krigsskueplass; Vi sier Nei til utenlandske tropper og baser i Norge – og Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen.

Kommentarer til denne saken