En av hovedårsakene til Senterpartiets sterke vekst er distriktenes følelse av å bli overkjørt av den sentrale makta i Oslo.

Ingen steder har denne overkjøringen vært mer direkte, enn når det gjelder sammenslåing av kommuner. Klare kommunestyrevedtak, og resultater av folkeavstemninger er flere steder blitt ignorert.

Et slikt sted er Tysfjord, som skal deles fra 2020; østsiden av fjorden slås sammen med Narvik, vestsiden med Hamarøy.

Dette skjer selv om det lokalt var få som ønsket en slik løsning. Flertallet i kommunestyret ønsket å så hele kommunen sammen med Narvik. Andre ville beholde kommunen som den er, mens andre igjen vil slå det hele sammen med Hamarøy.

De samme fronter finnes fremdeles, som vist i ANs møte med Jann Skogvoll fra vestsiden, og John Gunnar Skogvoll fra østsiden.

Den ene lever godt med regjeringens tvangsvedtak, den andre vil at man skal holde fast ved kommunestyrets ønske om å slå alt sammen med Narvik.

Hvem som får viljen sin avhenger av valgresultatet.

På dette feltet har Ap sluttet seg til Sp og lover også de å gjøre om alle tvangssammenslåinger om de vinner valget. Jonas Gahr Støre gjentok løftet denne uken, da spesifikt rettet mot Bindal, men det samme vil gjelde Tysfjord.

Det vil si; det blir opp til de lokale aktørene å finne en løsning. Det vil si at om kommunestyret har endret mening, så fortsetter prosessen. Men da må det nye vedtak til, regjeringens tvang nullstilles.

For Tysfjords del vil det si at kommunen består som før, om man ikke kommer til ny enighet med Narvik/Hamarøy. Altså en løsning få har ønsket seg.

Det viser noe av svakheten ved regionreformen; den besto på sett og vis både av for lite og for mye tvang. Dermed endte vi med en rekke tilfeldige sammenslåinger, mens kommuner som virkelig kunne trengt å bli større får bestå.

En reversering av reformen i regi av Ap/Sp løser derfor kun demokratiproblemet med reformen. De mer grunnleggende problemene i Kommune-Norge består, og må før eller senere takles.

Denne regjeringen hadde sjansen, men rotet det til med en for tilfeldig reform. Det er å håpe den nye vil gjøre det bedre, men da må man ikke la prestisjen styre fornuften.