Nærskolene skal være universelt utformet innen 2030. Blir de også inkluderende?

Av
DEL

Leserbrev
Det er ikke alle barn som får gå i sin nærskole i dag slik målsettingen er, heller ikke i Bodø. Noen skoler utestenger med sin fysiske utforming elever fra nærmiljøet. Høsten 2017 kom Bufdir med et veikart «Universelt utformet nærskole innen 2030». Her erkjennes det at nasjonale myndigheter må ta et medansvar for å nå dette målet selv om skoler er kommunenes ansvar å både bygge, vedlikeholde og drive. I veikartet opplyses det at statlige midler skal kunne søkes av kommunene for å gjøre skolene universelt utformede.
Over hele landet erkjennes det nå at man må gjøre noe med gamle skolebygg som er utformet slik at de utestenger elever med funksjonsnedsettelser. I Bodø arbeides det med planer for denne opprustingen. I tillegg skal det bygges ny skole i Mørkvedbukta.
For både nye og gamle skoler er universell utforming en selvfølge. Ikke bare mulighet for tilgjengelighet, støydempende materialer, lett orientering, bruk av materialer som ikke er allergifremkallende osv. sikrer imidlertid inkludering.
I mange kommuner er det en foruroligende trend å utforme skolene slik at de vanlige undervisningsrom utestenger elever som har behov for en del individuell tilrettelegging i løpet av skoledagen. Det være seg for å slappe av, få undervisning i mindre gruppe eller ivareta andre behov. For å gjøre undervisningsrommene inkluderende må det knyttes flere mindre rom til klasserommene som kan brukes fleksibelt. I stedet for å gjøre undervisningsrommene tilgjengelig for alle planlegges det i noen kommuner i stedet spesialavdelinger hvor areal brukes til egne avdelinger for elever med funksjonsnedsettelse. Dette medfører at det legges til rette for to parallelle verdener, en for elever flest og en for elever med funksjonsnedsettelse.
Bygger man skolene slik at de fysisk adskiller elevene vet man at dette vil danne mønster for mange tiår fremover. Å være fysisk sammen er ikke nok for inkludering, men det er en absolutt forutsetning for å få det til. Fysisk adskillelse er ikke i tråd med FN konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) som Norge har ratifisert eller med politiske målsettinger om inkludering i skolen. I Bodø må det sikres at denne feilen ikke gjøres i arbeid med nye skoler og rehabilitering av skolebygg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags