Gå til sidens hovedinnhold

En trenger ikke være direktør eller politiker for å ha kunnskap

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt innlegg til Nordland Avis 09.08.2018 skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen et innlegg i favør av oljeboring i LoVeSe. Han mener at de av oss som er mot en konsekvensutredning av områdene er mot kunnskapsinnhenting.

Kunnskapen har vi allerede

Jeg er ikke uenig i definisjonen Schjøtt-Pedersen presenterer på konsekvensutredning. Jeg er uenig i intensjonene han hevder ligger bak ønsket om en konsekvensutredning i disse områdene. Han skriver: «Norsk olje og gass er krystallklare på det snarest bør settes i gang med konsekvensutredning slik at man får kunnskap til å ta en avgjørelse om vi bør åpne områdene for petroleumsvirksomhet.» Kunnskap er supert det. Jeg kan gi Schjøtten all informasjonen han trenger nå:

Totalt har det blitt skrevet over 90 rapporter om oljeboring i Lofoten Vesterålen og Senja de siste 15 årene. Norge har brukt over 1 milliard kroner på kunnskapsinnhenting. Alle miljøfaglige etater – Havforskingsinstituttet, Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt – advarer mot oljevirksomhet. Vi vet at Norsk olje bidrar til å ødelegge klima, går negativt utover den utrolig viktige fiskerinæringen og at verden har tatt opp mer olje enn i noensinne kan brenne før det går helt galt. Kunnskapen har vi. Problemet er at den er motstridene med det Norsk olje og gass vil høre.

Alle konsekvensutredninger som har blitt gjennomført i Norge har endt med at områdene har blitt helt eller delvis åpnet for oljevirksomhet. Skagerakk som blir vist til er et eksempel på en delvis åpning der noen få blokker helt i sør er åpnet for oljevirksomhet som følge av en konsekvensutredning.

Oljeboring i nord kan risikere arbeidsplasser

Schøtt-Pedersen prøver også å overbevise oss om at oljevirksomhet i LoVeSe vil skape masse arbeidsplasser. La oss se på kunnskapen når det gjelder dette og: I dag er det arbeider 6500 personer med fiskeri og reiseliv i LoVeSe. Siden år 2000 har reiselivet i Lofoten vokst med hele 60 %, og det blir stadig mer helårig drift. Nærings- og fiskeridepartementets rapport «Framtid i Nord» fra 2014 viser et potensiale for 5000 nye arbeidsplasser innenfor reiseliv, marine næringer og biomarin industri basert på fisk og fornybare ressurser i havet, dersom forholdene legges til rette for det. Oljedepartementets anslag for arbeidsplasser ved eventuell oljeboring er 400 til 1100, mellom Namsos og Tromsø. Det er 5 % sjanse for det høyeste estimatet. I det lave estimatet er 250 av de 400 arbeidsplassene knyttet til ilandføring av oljen. Begge estimater forutsetter en oljepris på 100 dollar fatet. Altså risikerer vi arbeidsplasser ved å bore etter olje i disse områdene.

Det skremmer meg at flere av maktpersonene i vårt samfunn prøver å overbevise oss om at vi må fortsette å basere hele vår økonomi på å ødelegge verdens klima og miljø. På å ødelegge potensialet for fornybare arbeidsplasser i Nord og sette vår fremtid på spill. En trenger ikke være direktør eller politiker for å forstå at vi kun har én klode med et klima og et miljø som vi må ta vare på. 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.