Dersom det fester seg et inntrykk i markedet at Lofoten ikke er så rent og uberørt som det er fremstilt, har både reiselivs- og fiskerinæringen en utfordring

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevNegativ omtale av Lofoten er en nasjonal utfordring for både fisk og reiseliv.

Igjen er turister, søppel og annet griseri i Lofoten blitt et hett tema. Naturlig nok, Lofoten er i sterk vekst og er i ferd med å etablere seg som en internasjonal tungt reisemål. Den rene uberørte og dramatiske naturen har gjennom mange år blitt brukt som blikkfang for promotering av norsk reiseliv. Lofoten har også i stor grad vært brukt for å fremme norsk fisk. Dersom det fester seg et inntrykk i markedet at Lofoten ikke er så rent og uberørt som det er fremstilt, har både reiselivs- og fiskerinæringen en utfordring. Derfor er det et viktig nasjonalt anliggende å snu den negative utviklingen i Lofoten.

Det gjøres åpenbart allerede mye for å sikre miljøet i Lofoten og mange nye tiltak er under utvikling for å forbedre situasjonen. Noen steder er nok mer belastet enn andre, og det er vel kanskje de verste eksemplene som blir presentert på forsiden i media. Uansett er det avgjørende for forvaltningen av verdiene Lofoten representerer for Norge at en gjør strukturelle grep for å få kontroll med utviklingen over tid. For å gjøre tilstrekkelig tiltak som har effekt over tid, trengs det en form for finansiering. Det er ikke urimelig at de som påfører Lofoten en ekstraordinær belastning, betaler for det koster å sikre et bærekraftig reiseliv i området. Det vil alle være tjent med.

«Innreiseavgift» i sommermånedene kan enkelt innføres

Reiselivsnæringen i Lofoten har selv bedt om å få innføre en form for «turistskatt». Så langt har Stortinget sagt nei. Motargumentene synes å være dels motstand mot «avgifter generelt», at en «turistskatt» på overnatting kan ramme skjevt og at en «turistskatt» kan bli kostbar å administrere.

Lofoten er et geografisk avskjermet område. Det gjør det enklere å etablere en innreiseavgift. Det har vært praktisert på Nordkapp i svært mange år og det skjer andre steder i verden, eksempelvis på Galapagos og på Fernando De Noronha i Brasil. I Lofoten kan det enkelt etableres en tilsvarende innkreving. Avstigende passasjerer på ferger, Hurtigruten, cruisebåter og fly kan bli ilagt en ekstra passasjeravgift på 20 – 50 kr. På europaveg 10 kan en sette opp en bomstasjon for innkreving av tilsvarende avgift. Slik innkreving kan begrenses til sommermånedene og personer bosatt i Lofoten kan bli unntatt. Nivået på betalingen er ikke mer enn det koster for en flaske brus i en kiosk, og vil neppe redusere tilstrømningen til Lofoten. Modellen vil dessuten være nøytral, både geografisk og i forhold til ulike næringsaktører. Den vil også være enkel å administrere.

Pengene bør brukes til nødvendige infrastrukturtiltak og drift av disse, herunder søppelhåndtering og toalettanlegg. Det bør også brukes til informasjon og ulike tiltak for sikre unødvendig slitasje i naturen. En kan også tenke seg at kommunene i Lofoten blir enig om at ansatte i en slik struktur kan opptre som «miljø- og parkeringspoliti» og andre oppgaver knyttet til å sikre at turistene får et godt opphold i Lofoten. Destinasjon Lofoten kan utvilsomt håndtere en slik oppgave. Lofoten har gjennom Lofotrådet en struktur som kan håndtere den politiske/forvaltningsmessige delen av en endring.

Legg kjepphestene til side og la den som forurenser betale

Jeg mener besluttende myndigheter må legge kjepphester til side og sikre en bærekraftig utvikling av Lofoten. Det kan gjøre det mulig å ta ut det betydelige potensialet som ligger i Lofoten som reiselivsprodukt samt sikre den nasjonale betydning området har for promotering av reiseliv og norsk fisk både i og utenfor Norge. Alternativet til at de besøkende betaler er at den må dekkes over skatteseddelen, en tilnærming som strider mot prinsippet om at det er den som forurenser som skal betale.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags