Refusjon letekostnader

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSelskaper som driver leting etter olje på norsk sokkel får refundert 78% av letekostnadene. Svært gunstige avskrivingsregler betyr at at refusjonen i realiteten er større. Ordningen gjelder også om selskapet ikke er i skatteposisjon; dvs. at refusjonen kommer til fradrag i utlignet skatt. Om dette er ubetinget fornuftig skattepolitikk er ikke alment akseptert; i alle fall ikke om olje/gass skal fases ut på sikt som konsekvens av klimaavtrykket bruken påfører kloden – nylig demonstrert i tv-sendt program om endringene i klimaet på Svalbard.

Det er et fåtall av selskaper som opererer på norsk sokkel som bidrar til å finansiere opp statskassen. De fleste får tilbakebetalt/refundert etter 78-ordningen. Det dreier seg ikke om småbeløp, men flere milliarder i året. Fra 2005 og fem til i dag beløper det seg til mer enn 100 milliarder offentlige kroner!!

Utvilsomt kunne disse pengene blitt brukt til noe mer fornuftig. Og det er i alle fall ingen gode argumenter for å forlenge ordningen, som AN går inn for, nå som det er rimelig konsensus om at oljeepoken skal planlegges for avvikling.

Lokalt kjenner vi ordningen gjennom selskapet North Energy, som skulle bli Nord-Norges oljeselskap finansiert gjennom Nord-Norske kraftselskap(bl.a. SKS) , og som gjennom sint 10-årige oljevirksomhet ikke fann en eneste drivverdig forekomst, og som har påført kraftselskapene(fellesskapet) minimum 100 millioner i tap, og i tillegg mottatt omlag 3 milliarder i refusjon for letekostnader. Betegnet som lottospill, offentlig finansiert. Selskapet var(er) også berømt for sine eventyrlige lederlønninger, også finansiert av fellesskapet.

Om verden er ved et vannskille når det gjelder fossil energi er det oppsiktsvekkende at regjeringen forlenger støtteordningen nevnt over, men kanskje like oppsiktsvekkende er alle ressursene som brukes i programmet for å erstatte strøm fra gasskraftverkene på eksisterende plattformer med landstrøm – CO2 – fri strøm. Det virker som rein avledningsmanøver og forsvarers heftig med at det vil forsterke statusen til norsk oljeutvinning som karboneffektiv sammenlignet med andre land. Er det verdt prisen? Tvilsomt! Fremstår mer som et dyrt omdømmeprosjekt. Dette forsterkes av at landstrøm ikke utvetydig er samfunnsøkonomisk.

Det er ikke utvinningen som er hovedproblemet med fossil energi, men bruken. Den landbaserte CO2 - frie strømmen har alternativ anvendelse, men det har kanskje ikke sjøkablene ved oljereisens slutt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags