Om åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ll

Av
DEL

LeserbrevMorten Selnes svarer utfyllende på mitt innlegg ”konsekvensutredning er en åpningsprosess”. Takk for det.

Jeg mener Selnes gjør nok et forsøk på å koble en konsekvensutredning etter petroleumsloven utført av Olje og Energidepartementet fra spørsmålet om olje og gassvirksomhet utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja i sine drøftinger og forklaringer.

Ja, en konsekvensutredning er en selvsagt del av en utredningsprosess. I dette tilfellet er det da en prosess som settes i gang med sikte å tildele lete og utvinningstillatelser. Jmf § 3-1. I petroleumsloven

Vi i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja mener da at vi at det foreligger mer en nok kunnskap til at kravet om denne konsekvensutredningen må legges bort. Vi bygger dette standpunktet på kunnskap og anbefalinger fra aller relevante miljøinstanser, negative erfaringer fiskere i området har fra seismikkskyting og små utsikter til ringvirkninger i regionen. Det eneste vi vil sitte igjen med lokalt er risiko og tapt omdømme for alle næringer som baserer seg på ren natur.

Det er gjennomført fire konsekvensutredninger etter petroleumsloven på norsk sokkel. Alle har ført til at oljeselskap har fått tildelt nye områder for sin virksomhet.

Selnes skriver at et vern av LoVeSe også må konsekvensutredes. Dette er igjen å blande kortene. Når ordet vern brukes i denne sammenhengen er det åpenbart at det er snakk om å verne området fra petroleumsaktivitet , og selvfølgelig ikke et generelt vern for all mulig aktivitet. Det er ingen grunn til å utrede konfliktlinjer i forbindelse med hvalfangst om man verner mot oljeaktivitet som Selnes nevner i innlegget sitt.

Videre skriver Selnes om de ”traurige realitetene” og ”den fordømte sannheten ” og viser til nedgang i befolkningsutvikling i enkelte småkommuner og at mye peker i negativ retning for Lofoten Vesterålen og Senja.

Svartmaling av regionen for å fremme kravet om oljeboring har vært en gjenganger i denne diskusjonen. Dette bildet er det få som kjenner seg igjen i. Om vi ser utviklingen i regionen og sammenligner med andre regioner i Nordland går det veldig godt.

I kapitlet om status og utvikling i Indeks Nordland 2018 sammenlignes regionene Salten, Helgeland, Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Faktorene som ses på er vekst i omsetning siste 2 år, lønnsomhetsnivå siste 2 år, verdiskapning pr omsatt krone , vekst i sysselsetning siste 5 år , befolkningsvekst siste 5 år og vekst i unge voksne siste 2 år .

Interessante tall i denne sammenhengen er at både Lofoten og Vesterålen rangeres på totalen foran oljeregionen Helgeland. Helgeland rangeres bak Lofoten hovedsakelig på grunn av svak befolkningsutvikling og sysselsetting. Lofoten har nest høyest vekst i sysselsetting og er best på tilstrømming av unge voksne. Vesterålen gjør et byks i rangeringen til andreplass på grunn av sterk omsetningsvekst. 

Lofoten, Vesterålen og Senja leverer i sine bærekraftige næringerog det er stor optimisme i regionen. På tide å slutte med svartmalingen.

LEVE HAVET

Odd Arne Sandberg, Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags