Hva skjer på Rønvikjordene?

Av
DEL

LeserbrevHva skjer på Rønvikjordene? I et innlegg i Avisa Nordland den 27.april tar Venstres 2.kandidat i Bodø Lars Petter Rekkedal til orde for en rekke tiltak som skal «belyse mulighetene og potensialet som ligger i området». Kunnskap er viktig skriver han, og trekker fram hvor viktig det er å fortelle kommende generasjoner hvor viktig det er å vise «hvordan dyrene opprinnelig var skapt til å klare seg selv». Kunnskap er viktig, der er jeg og Rekkedal helt enige. Og turstiene i området skal selvfølgelig bestå. Men tanken om en park på Rønvikjordene er jeg skeptisk til. Det kan lett komme i konflikt med hovedhensikten med jordene – produksjon av mat.

Er det noe vi stadig trenger å minnes om er det at maten vår ikke skaper seg selv eller blir til i butikken. Gjennom et aktivt og produktivt landbruk på området vil vi hver gang vi er der minnes om at landbruk er nødvendig for at vi skal leve. Landbruk er ikke noe som bare kan gjøres på rent idealistisk grunnlag. Hvis noen skal holde jorda vår i hevd er det viktig at det går an å leve av det. Gjennom avtalen Bodø kommune gjorde med Nordland fylke (som faktisk eier jordene) vil vi kunne legge grunnlaget for mange års drift ved at salg av litt av jordene sikrer penger til å investere i ei skikkelig driftsbygning på Bodin gård. Da kan jordene produsere mat, og de som gjør jobben kan leve av det.

Senterpartiet mener at den beste måten å verne matjorda er gjennom å bruke den til matproduksjon. Ikke å passivt verne for at den skal legges brakk og gro ned. Kunnskap om hva vi lever av er kanskje den viktigste kunnskapen vi kan gi våre barn. Og den kunnskapen får vi ved at vi kan se hva som skjer når det produseres mat.

Leve lokal matproduksjon og leve Rønvikjordene! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags