En rettferdig klimapolitikk for alle!

Vågønes i Bodø

Vågønes i Bodø Foto:

Av
DEL

LeserbrevRødt Nordland støtter skoleungdommens klimastreik 30. august. Vi står skulder til skulder med dem når de krever handling for en grønnere framtid. FNs rapporter om klima og det dramatiske tapet av biologisk mangfold viser at det haster med effektive tiltak og omstilling. For at dette skal få oppslutning må tiltakene være sosialt rettferdige. Bevisstheten rundt klima er økende, og de fleste er enige om at noe må gjøres. Spørsmålet er hva og hvordan.

En rapport fra 2017 fastslår at 100 selskaper står for 71 prosent av verdens utslipp siden 1988. Eierne på toppen har tjent seg superrike. De 26 rikeste personene eier nå like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning. Disse slipper unna, mens vanlige folk får beskjed om å punge ut i økte avgifter og redusere kjøpekraften sin.
Karrierepolitikere over hele verden har vært mer interessert i å legge til rette for den globale økonomiske overklassen enn å gjøre noe med klimaendringene. Det eneste rettferdige er at de som har forårsaket dette må ta det meste av regninga for å snu utviklinga.
De gule vestene i Frankrike er et godt eksempel på folkelig motmakt som viser hvorfor klimapolitikken må innrettes på en sosialt rettferdig måte. Der startet demonstrasjonene blant annet på grunn av forslagene fra regjeringa om økte drivstoffpriser. Den samme frustrasjonen kan man se her i Norge med eksplosiv økning i bompengemotstanden.
Det er ikke slik at alle kan ta trikken, bussen eller banen til jobben eller i andre sammenhenger. Derfor sier Rødt nei til bompenger til veiutbygging og vedlikehold, og vil skrote de store motorveiprosjektene og prosjekter som ferjefri E 39 til 340 milliarder kroner. I stedet må pengene brukes til økt utbygging av kollektivtilbud. For å utjevne forskjellene mellom bygd og by vil vi ha differensierte drivstoffpriser.
Det er land i det globale sør som må leve med resultatet av den globale overklassens fråtsing, og bruk og kast samfunnet i rike vestlige land. Mennesker langs ekvator må flykte fra sine hjem fordi klimaendringene frarøver dem livsgrunnlaget. Det betyr enda flere mennesker på flukt.
I Norge trenger vi en storsatsing på fornybar industri. Vi har oljepenger og massevis av kunnskaper i oljesektoren. I stedet for å bruke oljefondet til investeringer til handlegater i London eller aksjer i Hong Kong, vil vi investere i framtidas arbeidsmarked.
Vi må legge om fra et økonomisk system, kapitalismen, som forutsetter evig vekst, til et system som er i samsvar med naturens tålegrenser og til det beste for menneskene – demokratisk sosialisme. På kortere sikt må de som har stelt i stand miljø- og klimakrisen betale det meste av tiltakene som er nødvendige.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags