Bodø SV går for reiselivet

Av
DEL

LeserbrevLedere i NHO Reiseliv etterlyser engasjement for reiselivet i kommunene, og oppfordrer velgerne til å stemme på de partiene som tilrettelegger for økt vekst i reiselivet. Bodø SV går for økt vekst i reiselivsnæringen på linje med det vi har gjort de siste 10-15 år. Vi har stor tro på at reiselivet kan skape alternative arbeidsplasser til petroleumsnæringen. Reiseliv betyr motsatt eksport: utenlandske gjester kommer med sine penger hit for å kjøpe opplevelser. Men spørsmålet er hvilket reiseliv vi vil legge til rette for?

Bodø SV vil gjennom kommunens organisasjon og nettverk bidra til at Bodøs reiseliv, gjerne i samarbeid med kommunene i Salten, oppnår Innovasjon Norges merke for «bærekraftig reiseliv». Merket innebærer planlegging i et langsiktig perspektiv hvor man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.

Gjennom Saltenstrategier er det allerede lagt et godt grunnlag for videre diskusjoner i bygder, næringsliv og blant frivillige organisasjoner. For Bodø SV er det viktig at vi gjennom lokale bærekraftmål definerer klimamålene som overordna all annen planlegging. Det betyr at gjester som besøker oss har med seg sine utslipp skapt underveis, og vi må diskutere hva det betyr for utvikling av næringen, og hvem som vil være våre foretrukne gjester. Er det bærekraftige reiselivet for saktereisende utlendinger og lokale gjester? Er mange av gjestene allerede tilstede i Saltenkommunene?

Samspillet mellom lokalsamfunn og reiseliv er viktig: kommunens tilretteleggingstiltak må helst styrke både lokalsamfunnet og næringslivet. Viktige tiltak vil være kommunikasjon, offentlige toalett, rasteplasser og stier for alle. I Bodø SV har vi forbindelse med Klima- og Energiplanen, som legges til høring, bedt om «smarte» løsninger også for kollektivsatsinger i distriktene, og belønningsordninger for samkjøring. For å være attraktive reisemål må også distriktene være tilgjengelig gjennom gode offentlige og tilpassede kollektivtilbud.

Sjunkhatten - Barnas Nasjonalpark, ligger i Bodø, Fauske og Sørfold, og er lett tilgjengelig fra bysentrum. Næringsutvikling i randsona til denne nasjonalparken, og de andre nasjonalparkene i Salten, har betydelig potensiale. Bodø SV vil løfte tiltak som utdanner guider, vertskap og skaper andre arbeidsplasser i berørte bygder.

I Saltenstrategier er landbruk, kulturlandskap og lokalmat, sammen med fiskeri og fiskemenyer, viktige satsinger. I Bodø SV forventer vi i neste valgperiode et større trykk på omsetning og tilbud av lokalt, kortreist mat. Det er «smart» å klatre i verdistigen, og med Salten som marked har man mulighet for å tilby foredlede produkter både til fastboende og reiseliv.

Mens andre selger nordlys har man i Bodø løftet fram «vinterlyset» som satsingsområde. I Bodø SV synes vi dette er et genialt valg. Demring, skumringstime og fargepaletten lyset skaper, er og vil være viktig for livsglede og livslyst hos oss som bor her, og de som kommer som gjester for å lytte til våre historier. Historiefortelling bør bli et nytt kulturtilbud for alle generasjoner. I Bodø SV satser vi på kulturtilbud, kulturnæringer og å bli Europeisk Kulturhovedstad.

Nordlandsforskning har vist at i reiselivets mikro- og makrobedrifter foregår innovasjon i små steg gjennom daglig engasjement og i samarbeid med de ansatte. Ansatte er en betydelig ressurs for bedriftene. Modulbaserte utdanningsløp i fylkeskommunens nettskole, innrettet mot reiselivet, vil være et godt bidrag til videre vekst i reiselivsnæringen.

NHO-ledere etterspør forenkling. Som næringslivsaktør kunne jeg ikke vært mere enig, men jeg er redd vi må vente til vi får ei ny regjering. Solberg-regjeringa kommer stadig med nye pålegg om skattlegging og innberetning av små tiltak som har kommet lavtlønte innen reiselivsnæringa til gode.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags