Ikke skjemmes. Stem Venstre

Av
DEL

LeserbrevSommerens ord er skam. Flyskam, togskam, værskam, Oslo-skam. Noen mener skam er bra, fordi det fremmer moralsk riktig adferd. Andre mener skam sjelden har ført noe godt med seg.

Store norske leksikon har følgende beskrivelse av hva skam er:
"Skam, sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg («synke i jorden»)".

Selv er jeg enig med de som advarer mot å påføre andre skam, uansett hvor hederlige motivene er. For min liberale sjel er skam et grunnleggende negativt begrep som oser av selvtilfredshet. Det er det siste vi trenger for å få folk med på den store omstillingen klimamålene vil kreve av oss.
 

Venstre er i regjering fordi vi vil ha gjennomslag for vår klima- og miljøpolitikk. Noen mener vi burde skamme oss fordi vi samarbeider med feil folk. Vi er mer opptatt av hva vi kan få til på vegne av de som har gitt oss sin stemme.
 

Vår oppskrift for klima er følgende: Det må bli enklere å ta miljøvennlige valg. Og markedet er motoren vi trenger i det grønne skiftet. Når det er enklere å ta buss enn bil, velger folk det. Om de gjør det på grunn av klima eller ikke, spiller liten rolle. Når det lønner seg å investere i klimavennlig teknologi, velger bedriftene det. Om de gjør det for å tjene penger, og ikke av edlere motiver, spiller heller ingen rolle. Klima vinner uansett, hvis politikerne legger til rette for det.
 

Det betyr ikke at ønsket om en grønnere verden ikke betyr noe. Såklart er det viktigst. Ungdommens klimaopprør hadde ikke skjedd uten ungdommens moralske kompass og vilje til å kjempe for en bedre verden. Det samme motiverer meg i mitt virke for Venstre. Og det som gir meg mest energi er følgende faktum:
 

Det viktigste vi kan gjøre i kampen for klima, det desidert viktigste hver enkelt av oss kan gjøre for et bedre miljø, er såre enkelt og ekstremt lite krevende: Å stemme på et grønt parti når det er valg.
Venstre er det liberale miljøpartiet, og mitt foretrukne valg. Fordi vi tror folk tar gode valg når det legges til rette for det. Ikke når vi moraliserer og bruker pekefingre.  Skam har sjelden brakt verden fremover. Men grønn, liberal politikk vil ta oss videre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags