Roar Birkeli i Statens vegvesen mener saltlake er det eneste som fungerer godt nok. Ida Gudding Johnsen (Venstre Bodø) vil ta tak i forurensning og helserisiko p.g.a. svevestøv. Birkeli viser til trafikktetthet som argument for barmarkstrategi. Nuvel.

Barmarkstrategi og veier med salting har to store fordeler. Billig vintervedlikehold og færre ulykker. Hva slags ulykker? I tettbygd strøk med redusert fartsgrense kan man vel anta hovedsakelig påkjørsel bakfra.

Den store ulempen er miljø. Det usigelig triste, brune og sørpete som kunne vært fin vinter, rett og slett deprimerende. Forurensning. Bar asfalt = mer svevestøv og helserisiko.

Korrosjon

Så de overkommelige ulempene – korrosjon på kjøretøy (hyppig bilvask er ikke en miljøvennlig løsning og dytter veivesenets besparelser over på bileierne), bikkja bør helst luftes langt unna saltet vei (ja, saltsørpa slenges inn på gang- og sykkelvei også), skitten følger med inn i hus og butikker, føret på tilliggende sideveier blir håpløst.

Er fordelene større enn ulempene? Hvilke alternativer finnes (selv om Birkeli utelukker muligheten for dette)? Ida, med kommunens ansvar og myndighet: kan dere lansere ideer som må vurderes. Til og med kreves? Ikke bare feiing og vasking av svevestøv, men:

Stopp i salting

Krev stopp i salting mellom Naurstad og Løpsmark. Innfør vinterfartsgrense på denne strekningen med 60-sone der det er 80 og 70 i dag ved Vikan. 50-sone fra Bertnes til Løpsmarka inkl. Olav Vs gate. Gjennomsnittsfartsmåling er effektivt! Tradisjonelt vintervedlikehold med brøyting og strøing. Gratis time til alle som ønsker på glattkjøringsbane de første to årene. Høye bøter til den som har skylda ved påkjørsler bakfra. Arbeide for en passe høy andel av biler med piggfrie dekk, men nok med piggdekk til å unngå polering av veien. Øker antall ulykker? Utvilsomt. Men det må vi heller leve med ... Gjør Bodø til en smartere og bedre by å bo i!