Internasjonale medier viser stor interesse for hva Nord-Norge har å tilby. I 2015 kåret blant annet anerkjente Lonely Planet Nord-Norge til én av topp ti reisemål i verden man bør oppleve. Nord-Norge som reisemål er i vinden som aldri før. Fjoråret endte med rekordmange overnattinger. 2016 har også startet sterkt med 13 % økning i antall overnattinger fra januar til og med april. Økningen i antall utenlandske gjestedøgn i samme periode har økt med hele 35%.

I fjor koordinerte Nordnorsk Reiseliv i tett samarbeid med destinasjonsselskaper, reiselivsbedrifter og Visit Norway 107 presseturer. Total verdi på artikler som omtalte Nord-Norge er beregnet til ca. 700 millioner kroner. Sammenlignet med 2011 var dette tallet ca. 150 millioner kroner.

I et sterktkonkurransepreget internasjonalt marked er det over år gjort en betydelig markedsinnsats av mange aktører for å posisjonere vår landsdel og alt vi har å tilby. Ikke bare gjennom pressearbeid, men også markedskampanjer, andre markedstiltak og produktutvikling. Dette arbeidet bærer nå frukter.

Med rette trekkes reiseliv ofte fram som en av de store næringene i framtidens Nord-Norge. Samtidig vet vi at mange av aktørene i vår næring lever med små marginer og lav lønnsomhet. Hvordan posisjonerer vi oss da for å møte framtiden?

I 2013 fikkNordnorsk Reiseliv utarbeidet en konkurrentanalyse der vi ble sammenlignet med våre hovedkonkurrenter innen natur- og kulturbaserte opplevelser av høy kvalitet. Analysen ble gjennomført av Nordlandsforskning og Mimir, og omfattet landene; Alaska, Canada, Finland, Island, New Zealand, Skottland og Sverige. Analysen peker på en del strategiske utfordringer for reiselivet i landsdelen.

Konklusjonen er at vi har ressurser i verdensklasse. Vi scorer høyt og høyere enn våre konkurrenter når det gjelder tilgangen til ressursene og levende byer og lokalsamfunn. Dette er essensielle råvarer for å utvikle gode opplevelsesbaserte reisemål og attraktive reiselivsprodukter.

Samtidig kommer vi dårligere ut enn våre konkurrenter når det gjelder hvordan vi bearbeider disse råvarene til salgbare produkter. Et annet forbedringsområde er å få produktene enkelt ut i salgshyllene.

Merkevaren Nord-Norge vurderes som relativt sterk, men med et potensial for ytterligere forbedring.

Oppsummertkan vi si at Nord-Norge ennå er et relativt komplekst og fragmentert reisemål for mange sammenlignet med konkurrentene. Vår bransje må profesjonaliseres ytterligere, og det må bli enklere å planlegge, kjøpe og gjennomføre en reise for dem som vil legge ferien hit.

Attraksjonskraften er der, men det ligger et stort potensial i å tydeliggjøre produktene våre og konvertere interessen til konkrete salg. Vi må sikre at ikke en for stor del av reiselivstilbudet blir en godt bevart hemmelighet for potensielle gjester.

Samtidig vet vi at merkevarebygging i dag utvikler seg fra tradisjonell markedsføring til kunden som den viktigste markedsføreren. Ikke minst med bakgrunn i utviklingen innenfor digitale medier.

Hvordan sikrer viat kundene forteller de gode historiene? Og hvordan sikrer vi at vi når de riktige kundene for oss?

En måte å gjøre dette på er utvikling av tydelige opplevelseskonsepter. Et opplevelseskonsept kan defineres som et helhetlig opplevelsesbasert tilbud som kommuniseres på en enhetlig måte til bestemte målgrupper. Northern Time Out (Naturlig Påfyll) er et av tre pilotprosjekt i Nord-Norge som utvikles til nye markeder og med nye produkter.

I Bodø/Saltenhar 20 opplevelsesbedrifter, Visit Bodø og Nordnorsk Reiseliv gått sammen om skreddersydde leveranser innenfor ro og hvile, aktiv nytelse, retreat- og treningsferie. Spennende innovativt og forpliktende samarbeid mellom mange aktører!

Også andre områder har prioritet for å møte utfordringene i konkurrentanalysen. Ikke minst enklere reisevei med flere charterfly til landsdelen og samarbeid over landegrensene Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Et samarbeid vi har store forventninger til.

Nylig har Islands landslag i fotball imponert med sitt samarbeid og enorme lagmoral. Også innenfor vår bransje er ytterligere samarbeid og samling rundt mål vesentlig for å lykkes. «Det er lagene som vinner!»