Måkene sliter. Krykkjebestanden er redusert med nesten 80 % på 20 år, og i omtrent samme tidsrom er hettemåkene redusert med 76 % og fiskemåkene med 15–30 %. Matmangel på grunn av overfiske, forstyrrelser i hekkeområdene, bifangst, fremmede arter, klimaendring, forurensing og forsøpling truer sjøfuglene.

Måkene sulter og har i sin nød forflyttet seg til urbane strøk for å overleve på søppel og avfall. Her blir de møtt med liten forståelse.

Hvert år gjentar mønsteret seg. Så snart måkene starter hekkingen starter også klagingen. Måkenes naturlige atferd og beskyttelse av ungene blir framstilt som et problem. Og i kjølvannet av klagingen kommer sakene om mishandling og ulovlig dreping. Nylig ble en rekke måker og ungene deres skutt, sparket og mishandlet til døde i Trondheim.

Det samme skjer hvert år, i tillegg til ulovlig fjerning av reir og egg. I stedet for å hjelpe måkene med mat og tilrettelegge for en vellykket hekking, oppfordres det ofte til å ikke mate måkene, og det settes opp hinder og svevende «rovfugler» som skal motvirke hekking.

Det må bli slutt på å hetse og plage måkene. Alle bør ta ansvar for å snu denne forferdelige trenden. Det er ikke måkene som er problemet, men vi mennesker. Det er vi som tømmer havet for fisk og fyller det med søppel og miljøgifter