Utdanningssjefen svarer: - Viktig å understreke at denne saken ikke innebærer en nedleggelse

Av
DEL

KommentarVi registrerer at det er flere oppslag som følge av at Vg1-tilbudet på Teknikk og industriell produksjon (TIP) ikke blir igangsatt høst 2019 ved Saltdal videregående skole, og vil med dette belyse saken nærmere.

Ikke nedleggelse

Først og fremst er det viktig å understreke at denne saken ikke innebærer en nedleggelse av TIP ved Saltdal vgs. Hver vår gjøres det en administrativ beslutning om igangsettelse eller ikke-igangsettelse av utlyste studieprogram på alle våre skoler i Nordland, basert på søkertall for våre ungdomsrettssøkere. Dette gjøres etter omfattende faglige vurderinger i utdanningsavdelingen og flere runder med prøveinntak som viser hvordan søkerne vil fordele seg på tilbudene ut fra deres ønsker. Alle ungdomsrettssøkere har rett til å få oppfylt ett av sine tre ønsker om utdanningsprogram. Denne rettigheten er nedfelt i Opplæringsloven. Opprettelse eller nedlegging av tilbud er en helt annen sak. Denne beslutningen fattes av Fylkestinget i desembertinget.

Søkning til Saltdal vgs

I år hadde vi seks ungdomsrettsøkere til Vg1 TIP ved Saltdal vgs, og 20 søkere til Vg1 Elektrofag. Med til sammen 26 førsteprioritetssøkere er det ikke rom for å opprette tre yrkesfagsklasser. Minstetallet for oppretting av et yrkesfaglig tilbud ved Saltdal vgs er åtte elever. Med 20 søkere til elektrofag, økte vi i år fra en til to klasser. Elektro tilbys ikke ved Fauske vgs, og to klasser bidrar til å sikre rekruttering til våre to Vg2-tilbud innen elektro – automatisering og elenergi – ved Saltdal vgs neste år. I år var det kun to søkere til automatisering og tilbudet kunne ikke igangsettes. TIP har i år ikke tilstrekkelig søkere til igangsetting, men disse søkerne får anledning til å endre sine søknader til andre utdanningsprogram.

Små skoler versus store skoler

At et tilbud ikke igangsettes er ikke unikt for små skoler. Vi har flere tilbud ved våre store skoler som heller ikke kan igangsettes i år som følge av lave søkertall. Dette gjelder for eksempelNarvik vgs som ikke får igangsatt Vg1-tilbudene Medier og kommunikasjon og Service og samferdsel på grunn av lave søkertall, Bodin som ikke får igangsatt Vg2 Interiør og utstillingsdesign og Polarsirkelen som ikke får igangsatt Vg2-tilbudene Data og elektronikk og Matfag.

Dette er årlige svingninger i elevenes søkning som vi i liten grad styrer. I fjor kom ikke Vg1 design og håndverk i gang ved Saltdal vgs på grunn av for få søkere. I år har vi derimot søkere nok til å sette i gang en klasse.

Synkende elevtall og strammere økonomi

Som kjent synker elevtallet i Nordland. Årets tilpasning av tilbudet til søkertall, viser er at vi ved flere skoler har for bred tilbudsvifte i forhold til antall søkere til skolen. Det innebærer en årlig utfordring ved at klasser ikke kan opprettes som følge av for lave søkertall, og det varierer fra år til år hvilke utdanningsprogram det gjelder. Det gir liten forutsigbarhet for elever, lærere og arbeidslivet. For å unngå dette kreves det en struktur som er tilpasset elevgrunnlaget, i samsvar med arbeidslivets behov i regionen og læreplasser. En strammere økonomi i fylkeskommunen krever en bedre ressursutnyttelse. Dette oppnår vi gjennom å ha bedre oppfylte klasser, og mer stabile tilbud hvor skolelokaler og utstyr utnyttes godt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags