På tide å se fremover

Jobber hardt: – Jeg er veldig klar over at de ansatte jobber hardt for å ta tak i det utfordringene som universitetet har, skriver statsråd Iselin Nybø i forkant av sitt besøk i dag. Foto: Trude Landstad

Jobber hardt: – Jeg er veldig klar over at de ansatte jobber hardt for å ta tak i det utfordringene som universitetet har, skriver statsråd Iselin Nybø i forkant av sitt besøk i dag. Foto: Trude Landstad

Av
DEL

KronikkJeg har ett mål for Nord universitet: At det skal være et godt universitet for studentene, de ansatte og arbeidslivet i regionen.

Det har blåst rundt Nord universitet den siste måneden. Det har vært sagt og skrevet mye om utfordringene universitetet står overfor. Nå mener jeg tiden er inne til å se fremover, og at alle som heier på Nord universitet, bidrar i arbeidet som nå må gjøres.

Derfor reiser jeg fredag til Bodø for å snakke med ansatte, studenter, næringslivet og politikere.

Det er én ting jeg vil for denne institusjonen, og det er at det skal være et godt universitet. Da må både styret, administrasjonen, de ansatte og alle rundt universitetet dra i samme retning.

Slik får Nord universitet både den roen og den hjelpen det trenger for å gi studentene god undervisning, til å forske og til å bygge kompetansen til de ansatte. Slik kan universitetet styrke sin viktige rolle i regionen.

Det har den siste tiden igjen vært luftet muligheten for at Nord universitet bør legges under Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet. Andre igjen mener at Nord bør splittes opp, og at blant annet den gamle Høgskolen i Nord-Trøndelag bør gjenoppstå. Jeg har ingen av disse alternativene på blokka.

Det er et blindspor å se seg tilbake. Det gir ikke flere studenter eller flere ansatte med såkalt førstekompetanse, altså doktorgrad. Vi skal se fremover for Nord universitet og jobbe med å gjøre det enda bedre. Den veien går ikke gjennom oppsplitting eller sammenslåing med UiT.

Jeg vet at noen av de ansatte på universitetet har opplevd oppmerksomheten den siste tiden som både litt urettferdig og til dels tøff. Det forstår jeg, og jeg er veldig klar over at de ansatte jobber hardt for å ta tak i de utfordringene som universitetet har.

Over 10 prosent av de fagansatte er inne i et løp for å bygge på kompetansen sin. Det er nødvendig fordi Nord scorer for lavt når det gjelder førstekompetanse. Antall avlagte doktorgrader ble fordoblet i 2018, og universitetet satte ny rekord i publikasjonspoeng. Her har mange ansatte virkelig gått inn for å få opp forskningsproduksjonen.

Det har vært viktig for meg å forsikre meg om at styret, administrasjonen og de ansatte forstår hvilke utfordringer som er der, og at de må løses så raskt som mulig. Nord universitet tiltrekker seg blant annet for få søkere, det har vært nedgang i antallet masterkandidater og universitetet sliter med å få besatt stillinger innen matematiske og naturvitenskapelige fag.

For å få tatt tak i utfordringene er det viktig at vi er ærlige om hva utfordringene er. Jeg skjønner at det vil ta noe tid, men jeg forventer at tiltakene som styret nå har satt i gang, skal føre til at utviklingen går rett vei.

Jeg har bestemt at dagens styre skal få utvidet sin styreperiode med to år. Det har jeg gjort fordi jeg mener det vil være uheldig med et bytte av styre i den situasjonen Nord er i.

De styremedlemmene som er oppnevnt av departementet kunne blitt oppnevnt for fire nye år, men jeg har kommet til at en forlengelse i to år er bedre i denne situasjonen.

Det er det sittende styret som har inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Det er en avtale hvor styret sier hva de skal prioritere og hva målene er, og det er styrets ansvar å følge den opp. Det får de nå muligheten til, og jeg har tillit til at de skal greie det.

Kompetanseheving, nye stipendiater og faglig oppdatering av ledere er viktige satsingsområder det kommende året. Det skal bidra ytterligere til at Nord universitet styrkes.

Nordland og Nord-Trøndelag trenger et universitet som lykkes. Som utdanner kandidater som næringsliv og offentlig sektor trenger. Som bidrar med god forskning og som samarbeider med samfunnet og nærings- og arbeidslivet i regionen.

Vårt felles mål må være at Nord universitet gjør samfunnsoppdraget på en enda bedre måte. Jeg er optimistisk og skal bidra til å løfte frem Nord universitet i tiden fremover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags