Kunstgresset som ble brukt som veiduk i Geitvågen inneholder ikke gummigranulat

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Bodø kommune viser til nyhetssaker på TV2 og i Avisa Nordland om miljøproblematikk knytta til kassert og gjenbrukt kunstgress.

Bodø kommune har siden 2014 hatt som policy at brukte kunstgressmatter ikke gis bort til gjenbruk, med unntak av gress fra Aspmyra stadion. Siden 2011 har det vært to tilfeller av gjenbruk av kunstgress i Bodø kommune. Det ene tilfellet var kunstgresset fra Aspmyra, som gikk til to formål: Kunstgressbanen i Saltstraumen og Bodø Jeger- og Fiskerforenings fluekasteanlegg på Bestemorenga. Resten ble levert til Iris. I tillegg brukte vi kunstgress som erstatning for veiduk ved lagunen i Geitvågen i 2016. Sistnevnte sak har vi undersøkt, og dokumentert at kunstgresset som ble brukt her ikke inneholder gummigranulat.

LES OGSÅ: Kommunen brukte kunstgress som underlag for veien ved siden av badeperle

Miljøspørsmål knytta til gjenbruk av kunstgress er todelt: Gummigranulatet i kunstgresset og selve kunstgresset. I utgangspunktet er det gummigranulatet som utgjør den største forurensningsfaren. Granulatet kan inneholde skadelige stoffer, og bør derfor kun brukes på anlegg som er tilrettelagt for å hindre at det spres. Ved flere av kunstgressanleggene i Bodø har vi montert sil på dreneringskummene for å unngå at granulatet havner i avløpet. Vi har retta søkelyset spesielt mot anlegg med vinterdrift på grunn av større fare for spredning ved snøbrøyting. Vi bruker også utstyr som gjenvinner granulatet fra brøytesnøen, slik at granulatet kan legges tilbake på banene.

Ved fluekasteanlegget på Bestemorenga er det ikke lagt til rette for å forebygge granulatspredning. Da Bodø kommune ga bort kunstgresset fra Aspmyra til Bodø Jeger- og Fiskerforening i 2014, satte vi derfor som vilkår at kunstgresset skulle tømmes for granulat først. Granulatet fra den gamle kunstgressmatta på Aspmyra ble gjenbrukt, og er i dag i bruk på den nye matta. Fordi det kan være vanskelig å få tømt gressmatta fullstendig for granulat, kan man se at små mengder med granulat har samla seg noen steder på matta rundt fluekasteanlegget. Bodø kommune vil sørge for å få dette fjerna. Vi kan ikke se at granulatmengdene som kan ha sluppet ut fra anlegget på Bestemorenga er store nok til å utgjøre en betydelig miljøfare. Videre vil vi trekke fram at fluekasteanlegget på Bestemorenga ble framstilt som et vassdrag i nyhetsinnslaget på TV2. Vi presiserer at dammen ved anlegget er kunstig opparbeida, og at den ikke er tilknytta et vassdrag.

Når det gjelder selve kunstgressmatta, vil den over tid og som følge av sollys, vær og vind kunne forvitre og brytes opp til mindre partikler, og etter hvert til mikroplast. Vi finner ikke dokumentasjon som viser at kunstgresset i seg sjøl inneholder stoffer som kan lekke ut og skade miljøet. Vi har henvendt oss til Miljødirektoratet, og de viser til at så lenge kunstgresset er godkjent for salg og bruk i Norge, så skal det ikke inneholde uakseptable mengder av slike stoffer. Gjenbrukt kunstgress som er tømt for granulat vil derfor ikke utgjøre en betydelig forurensningsfare med mindre det er i ferd med å forvitre. Det er et produkt som er i lovlig bruk, og er derfor ikke et avfall. Når det gjelder gjennomsnittlig levetid på kunstgress med tanke på forvitring, viser Miljødirektoratet til ei generell levetid på ca. 10 år, men dette gjelder først og fremst for bruk av kunstgress til opprinnelig formål (som regel idrettsanlegg). Kunstgresset som er i bruk på Bestemorenga var nytt i 2006 og var i bruk på Aspmyra fram til 2014. Nå, 13 år etter at det var nytt, ser det fortsatt ut til å være i tilstrekkelig stand til formålet det brukes til i dag. Bodø kommune finner derfor ikke noe grunnlag for å pålegge Bodø Jeger- og Fiskerforening å fjerne kunstgressdekket på Bestemorenga med det første.

Kassert kunstgress skal håndteres som avfall, og må leveres til godkjent avfallsmottak. Eier av avfallet er ansvarlig for å sørge for riktig håndtering, men Bodø kommune tar dette på alvor, og har derfor tatt ansvar for opprydding av kassert kunstgress ved flere anledninger. I 2016 og 2018 hadde vi ryddeaksjoner hvor vi systematisk samla inn alt kassert kunstgress vi kjente til. Vi vil fortsette arbeidet med å rydde opp framover, og oppfordrer publikum til å tipse oss om alt kunstgress som blir uforsvarlig håndtert, slik at vi får tatt hånd om det.

Nå som vi har fått kjennskap til de ubenytta kunstgressrullene på Bestemorenga, har vi også her tatt ansvar for å få rydda opp. Dette gjelder Bodø Østre Skytterlags eiendom og naboeiendommen, som disponeres av Bodø Jeger- og Fiskerforening. Kunstgresset er levert til Iris. Bodø kommune vil følge opp øvrig forsøpling på Bodø Østre Skytterlags eiendom på vanlig måte, med pålegg om opprydding med hjemmel i forurensningsloven dersom det skulle bli nødvendig.


Solveig M. B. Lakså,
Miljørådgiver
Bodø kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags