De kaller dette et "gullområde" uten rovdyr

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSå var Kvalnessaka i gang igjen. Med knapt flertall avviste bystyret i 2015 etablering av en hytteby i utmarka til Kvalnes i Skjerstad. Siden den gang er det vedtatt en ny arealplan der området er opprettholdt til fritidsbebyggelse. Men planen sier ingenting om hvor mange hytter. 50 hytter på Kvalnes er et gigantisk felt. I vedtaket fra 2015 står det at det skal lages en behovsanalyse for hvor mange fritidsboliger det er marked for, og bygdene tåler, i kommunedel Skjerstad. Denne analysen er ikke laget, og sannheten er at det allerede i dag, er mange flere tomter til salgs enn det fines kjøpere til.

Argumentasjonen mot feltet fra 2015 holder også i dag, men i tillegg er flere nye momenter viktige:

Siden 2015 er det gjennomført en jordskriftesak, med utg. i utskriftingsdokumenter fra ca. 1870. Beiteretten i området var omstridt ved forrige behandling. Dommen slår nå fast at folk på Ljønes, Kvikstad, Kvalnes og Evenset har rett til vårbeite 1 mnd. pr. år i hytteområdet. I tillegg har de hevd på dette beitet også resten av året. Kan vi med slik dom som bakgrunn, legge et hyttefelt på 50 fritidsboliger midt i beitelandet?

Jordskiftedommen skulle etter min mening være tilstrekkelig til å avvise reguleringsplanen.

Beitebruksplanen som ble laget i etterkant av saken i 2015, sier at dette området er "fullbooket" mht. sau. Hytter inn, sauer ut. Er det en landbrukspolitikk vi er bekjent av?

I saksframlegget hevdes det at Kvalnes er opprettholdt i arealplanen, fordi mange andre områder i Skjerstad er lagt ut som LNFområder. Problemet er at det er dette området de bøndene som er igjen, bruker. Det er et supert beiteland, tidlig snøfritt og uten rovdyr.

De kan ikke flytte sauene til Misværfjellet. Der er det andre brukere, og konflikter med hytteeiere også der.

Reindriften bruker området til vinter- og vårbeite. De kaller dette et "gullområde" uten rovdyr, godt beite og ingen konflikt med bønder om rein på innmark. Reineierne har færre og færre slike områder tilgjengelig. De går kategorisk imot denne reguleringsplanen, og blir planen opprettholdt, er det stor sjanse for at de tar denne saken til retten.

Vegen til Evenset har dårlig standard, og kan ikke brukes i stor stil til anleggsveg. Det har kommunen sjøl påpekt når det ble avslag mot 4 hytter langs denne vegen, i Krakvika nærmere Kvikstad. Slik jeg forstår saksframlegget , må denne kommunale vegen opprustes før evnt. hyttebygging kommer i gang.

Men hovedsaken står fast:

Hvis vi vil ha beitedrift av sau, rein og andre dyr i bygdene, må det vi har igjen av landbruk. prioriteres. Da må beiteområder skjermes, og fritidsboliger bygges der de ikke er i konflikt med tradisjonelle næringer. Dessverre er det mange eksempler på at slike hensyn ikke tas, og dette er et grelt eksempel.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags