I siste ukers opprulling av sex-saker i diverse partier er det nå kommet en debatt om hvem av pressen som er etisk korrekt.  Resetts redaktør Helge Lurås får skarp kritikk for ikke å følge pressens etiske regler og Vær Varsom plakaten. Lørdag 13 januar skriver redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen åpent med fulle navn på de politikerne som har vært innblandet i ukorrekt opptreden i forskjellige sammenhenger. Redaktør Hegnar gir også navn på "samfunnnstoppen i Troms"! Meg bekjent er det ingen som har kritisert eller gått til angrep på redaktør Hegnar for dette. Så er spørsmålet: tør ikke pressen å ta et oppgjør med han, er han uangripelig, eller vet pressen at han har sitt på det tørre.Da er det lettere å ta et oppgjør med en ubetydelig nettavis for å få belyst sakens kjerne. Redaktør Trygve Hegnar er kontroversiell og det håper jeg inderlig han fortsetter med å være!!!!!