Hytta, et frihetsparadis ....for noen?

Spælsau fra Kvalnesmarka

Spælsau fra Kvalnesmarka Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet sies at en viss mengde gift i en kropp er til å tåle. Til å nyte, til og med. Men for mye av samme stoff kan gi en fatal utgang. Nikotin og alkohol er slike stoffer.

Det kommer også an på i hvor god stand kroppen er.

Hytter er en slik nytelse, kan være en frihetsrus for betongbeboere i en by. Mange satser mye på å skaffe seg muligheten til å slippe asfalt og bråk , legger bredsida til for at unger skal lære naturen å kjenne tett på kroppen.
Det er ikke vanskelig å forstå. Hytter kan også vær fine i landskapet.

Det vi likevel må tenke på er hva hyttene gjør med det naturen i det området de er i.
Sett fra naturens synspunkt så vil:
Selve tomta og veiene dit ,blir ugjendrivelig ødelagt.
Området blir utsatt for for forstyrrelser for fugler og dyr.
Hvis hytta er i et beiteområde vil beitedyr trekke unna eller virke forstyrrende på hytteeiere.
Hunder og aktivitet som turgåing vil komme i konflikt med beitedyr og annet dyre og fugleliv.

Hvis hyttene er mange nok vil de legge beslag på et betydelig større område enn selve hyttefeltet.

På Kvalnes er det snakk om 50 hytter på et lite område. Som et lite boligfelt.

Dette boligfeltet har i seg et potensiale til å ødelegge enda mer enn bare natur.
Det er en liten nøytronbombe som kommer til å gå av , når disse hyttene er på plass.
Det vil være langsomtvirkende ringvirkninger langt utover selve hyttefeltet.

En nøytronbombe er en bombe som har begrenset sprengkraft men høy radioaktivitet som dreper over lang tid,

Følgende scenario er innenfor rekkevidde :

Matproduksjon forsvinner.
Som følge av slitasje og aktivitet vil det være uaktuelt å ha beitedyr i området.
Reindrifta vi oppleve at kalvingsområder er ødelagte.
Sauebønder vil miste det beste vårbeitet til hyttefeltet.
De vil oppleve at sauene blir jaget av hunder, at det er uro og konflikter med hytteeiere.
Beitedyrene vil forsvinne og mangfold av planter og vekster vil avta.

Matprodusenter vil ikke lengre oppleve at de er prioriterte og legge ned drifta.
Bygda reduseres til en tumleplass for fritidsfolk.
Folk som velger å bo i området som protesterer føler seg ikke hørt. Lokalutvalget blir nullet ut.
Tilliten til bystyret i Bodø minimeres.

Dette skjer til tross for at alle klokker kimer om en framtid som står på spill klimamessig,
til tross for økt demokratisering,
til tross for at matproduksjon kommer til å bli viktigere og viktigere i framtida,
til tross for at reindrifta og annen gammel matkultur sloss for å overleve.

Kanskje trenger vi ikke hytter? Kanskje skal folk som flytter til en by ta konsekvensen av det, og bo i byen? Finnes det andre måter å møte disse behovene på?

Uansett svar på spørsmålene løses de ikke med å rasere et gammelt kulturbeite på Kvalnes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags