Med livet som innsats!

Av
DEL

LeserbrevMat og matproduksjon en vesentlig del av den globale klimadebatten. Det diskuteres hvordan vi skal klare å dyrke nok mat til en økende befolkning samtidig som klimaendringer skaper mer ørken, mer ødeleggende vær og vanskeligere dyrkingsforhold. Det diskuteres hvordan vi skal prøve å redusere en økende flyktningestrøm som skyldes kriger og kamp om mat, vann og andre ressurser, gjennom å støtte matproduksjon med nye metoder i utsatte land. Landbruksnæringa i Norge har inngått klimaavtale med regjeringen for å ta sin del av reduserte klimagassutslipp, og samtidig finne metoder for å bidra til fortsatt matsikkerhet i Norge. Vi vet at også Norge vil bli utsatt for klimaendringer som kan gi tørkesomre eller nedbørsmengder som ødelegger avlinger. I det neste 10-år vil det bli tydeligere at vi i Norge må produsere norsk mat basert på norske innsatsfaktorer. Her vil grasdyrking og beite være bærende for å spre matproduksjon og risiko over hele landet. Areal egnet til å dyrke menneskemat, som ikke går veien om magen til et husdyr, må brukes til det. Vi trenger mer korn og grønnsaksdyrking der matjorda er egnet til det.

Å jobbe i landbruket er å jobbe med livet i det store, tett på naturens kretsløp. Det kreves betydelig kunnskap, også i Nordland. Vurdering og dyrkingsforhold og beitebruk har ikke bare ett svar, men må tilpasses jord og topografi og naturforhold. I disse dager diskuterer vi hvordan vi skal ta ansvar for å dyrke mer potet, grønnsaker og bær. Fagmiljø med endringsvilje og tilførsel av ny kunnskap vil være helt avgjørende for om vi lykkes.

Ei naturbruksutdanning gir eleven erfaring med livet fra fødsel til død enten det er via såfrø eller egg og sæd. En naturbrukselev vil ha grunnleggende kunnskap som gir godt grunnlag for faglig påbygging og etterutdanning i et livsløpsperspektiv. Ei naturbruksutdanning må være kombinasjon av praksis og teori fordi så mye av arbeidet handler om omsorg for matjord og dyr, med store konsekvenser hvis man feiler.

Hvor sterk skal naturbruksutdanninga være i Nordland? Med færre ungdommer som vokser opp i fylket vil vi være i underskudd av alt fagpersonell i framtida. Er det ansvaret for vår andel av den globale matproduksjonen som må vike?

Naturbruksutdanning gir grunnlag for stor regional verdiskaping. I tillegg til matsikkerhet og beredskap er lokal matproduksjon en viktig del av reiselivsnæringa, opplevelser, og tilhørighet og trivsel. Landbruksnæringa har bidratt til utbygging og opprettholdelse av infrastruktur i fjorder og på øyer. Ei fortsatt satsing på naturbruksutdanning i hele fylket vil bidra til samfunnsutvikling og bolyst og vil være en arena for innovasjon i bygdenæringer. Naturbruksutdanning må være satsingsområde!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags