Til Hans Trygve Holm fra Jan Eggesvik Håper du kan vise storsinn til en hardtarbeidene Distriktslege i Finnmark. Med slektsrøtter i Beiarn

Av