Hvorfor er konsekvensutredning viktig og riktig?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevUtvinning av petroleumsressurser i Lofoten, Vesterålen og Senja kan få stor betydning for sysselsetting, verdiskaping og kompetanseutvikling i regionen og landet for øvrig. NITO mener en avgjørelse på om nordområdene skal vernes eller utbygges må baseres på kunnskap, og går derfor inn for konsekvensutredning av LoVeSe. Det vil være avgjørende for å vurdere de samlede konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn på en åpen og demokratisk måte.

Mange tror at om man åpner for konsekvensutredning er det det samme som at det blir et ja til oljeutvinning. Dette er feil. Det er ingen automatikk i at et område blir åpnet for petroleumsvirksomhet etter konsekvensutredning. For eksempel ble Skagerrak og Trøndelag Øst konsekvensutredet i 1994, uten å bli åpnet. Heller ikke kystnære områder i Nordland IV og V ble åpnet etter konsekvensutredningen i 1994.

En konsekvensutredning omhandler både grundige fagrapporter og en demokratisk prosess. Den gir alle berørte interesser mulighet til å komme med innspill tidlig, slik at de får innflytelse på hva som må utredes og omfanget av arbeidet. Det innebærer blant annet at det gjennomføres møter med sentrale organer innen miljø- og fiskeriforvaltningen for å etablere en god forståelse av dagens kunnskapsgrunnlag, samt å sikre tidlig involvering av relevante fagmyndigheter og fagmiljøer.

NITO er skeptisk til varig vern av noen områder, ettersom det innebærer at man låser områder for all framtid, uavhengig av teknologiutvikling og eventuelt andre miljøfremmende tiltak. Vi har imidlertid understreket at petroleumsvirksomhet i nordområdene må underlegges strenge miljøkrav, og det må sikres en godt utbygd oljevernberedskap. Det må legges spesielt stor vekt på hensynet til fiskerinæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene i området.

Miljømessige hensyn må altså vektlegges sterkt i en vurdering av en eventuell åpning av områdene. Men det er flere forhold som må på plass. Det må stilles svært høye HMS-krav ved virksomhet i LoVeSe, og petroleumstilsynet må styrkes for å håndtere virksomheten. Det må legges opp til utvidet stasjonær beredskap og det må forskes på beredskapsteknologi spesielt for nordområdene.

Det må gjennomføres konsekvensutredninger før områder kan åpnes for petroleumsaktivitet. En konsekvensutredning skal belyse virkningene olje- og gassaktivitet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige farer for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger i et område.

En konsekvensutredning er eneste måten å skaffe denne kunnskapen på og er en positiv aktivitet i seg selv som vil gi nye kunnskaper om vå region.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags