LO i Nordland er bekymret over de dyre og reduserte tilbud innen samferdsel i fylket

Av
DEL

LeserbrevLOs regionkonferanse i Nordland er bekymret for utviklinga innenfor samferdsel i fylket.
Fylkeskommunen har fått redusert de årlige overføringene fra staten med 450 millioner kroner. I tillegg slår endringene i den såkalte fergenøkkelen som bestemmer tilskuddet fylkene får til fergedrift svært uheldig ut for Nordland. Det samme vil elektrifisering gjøre.
Bosetting og næringsliv i fylket er avhengig av gode samferdselsløsninger til en akseptabel pris. Det har vært stor oppmerksomhet rundt priser og rutetilbud på ferger, hurtigbåter og bussreiser i fylket. Økte priser og redusert tilbud har ført til sterke reaksjoner fra befolkning og næringsliv.

Konferansen mener fylket får for lite fra staten til å opprettholde et tilbud som dekker behovet de reisende har både med henhold til pris og rutetilbud.
Mange reisende opplever det som uhensiktsmessig og fordyrende at kort for ferger, buss og hurtigbåter ikke er samordnet og, at det kreves stort innskudd på kortene. Rabattordninger må ivareta pendlere og andre som er avhengig av å reise ofte. Dette må kunne ivaretas innenfor dagens rammer.

Fylkene må ha en inntekt som samsvarer med oppgaver og behov. Regjeringen har over år ført en sentraliseringspolitikk som utarmer distriktene og forringer og fordyrer tilbudet til de som bor der.
Konferansen reagerer på at Widerøe reduser tilbudet i Nordland. At et av fylkets største byer mister all flyforbindelse til fylkeshovedstaden er uakseptabelt. Dersom fylkene skal overta ansvaret for FOT rutene må ikke dette bety enda et nedskjærengstiltak fra regjeringen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags