Jeg vet ikke hvor oppdatert Terje Carlsen er angåend fulle sjøfolk, trur nok det er flere fulle journalister en det er sjøfolk i dag, så han bør holde seg for god til å henge ut en hel yrkesgruppe med sin overskrift på denne artikkelen.