Salten tingrett opplevde nylig en sjeldenhet i norske rettslokaler: I en straffesak frafalt aktor tiltalen og trakk saken. Slikt skjer når aktor innser at påtalemyndigheten ikke har noe som helst å fare med.

Saken var denne: Et offentlig organisert jaktlag i Saltdal var på jakt etter en bjørn, som hadde herjet i sauebeiteland og blitt dødsdømt av Fylkesmannen, som hadde gitt fellingstillatelse. Plutselig oppdager to jegere en elg komme løpende mot seg med bjørnen i hælene. Jegerne reagerer instinktivt og løsner to skudd mot bamsen i rent selvforsvar, men uten å treffe.

Naturvernforbundet (hvem ellers?) anmeldte hendelsen til politiet, som ila de to jegerne forelegg på henholdsvis 7 000 og 10 000 kroner «for å ha løsnet skudd med fare for skadeskyting eller fare for andre mennesker». Politiets og Naturvernforbundets tankegang var åpenbart at de to jegerne heller burde ha satt livet til. Jegerne nektet å vedta foreleggene og dermed havnet saken i tingretten. Der var det ikke ett eneste vitne, ikke engang Statens Naturoppsyn, som mente at jegerne hadde handlet galt. Aktor lot seg overbemanne av den sunne fornuft og trakk tiltalen.

Det er ikke første gang at justismyndighetene i Salten krenker folks rettsfølelse. For et par år siden ble en kvinne i Saltdal tiltalt for å ha saget ned en tørrfuru på egen eiendom. Det befant seg et gammelt ørnereir i furutoppen. Det hadde ikke vært i bruk på mange år, men påtalemyndighetene tiltalte likevel kvinnen for miljøkriminalitet. Hun ble frifunnet i tingretten, men kjent skyldig av lagmannsretten.

Nå i vår viste det seg imidlertid at ørnen var vendt tilbake, bygd reir i en furu nær stubben, hekket og formert seg. Og kvinnen har utsonet den forbrytelsen hun begikk ved å felle et dødt tre med et gammelt reir som ørnen ikke lenger ville benytte.

Ingen offentlig etat er det siste tiåret styrket så sterkt som politiet. Likevel har lovens håndhever ikke alltid tid til å etterforske endog forbrytelser med kjent gjerningsmann. Er det noe rart – når tiden går med til å straffeforfølge folk som feller tørrfuruer med fraflydde fuglereir? Eller jegere som i panisk selvforsvar bommer på udyr?

Straffelovens § 325 inneholder en bestemmelse om bøtelegging av offentlige tjenestemenn som viser «grov uforstand i tjenesten». Det er en straffebestemmelse som burde vært brukt både mot politi og påtalemyndighet i Salten.

Påtalemyndighetenes dårlige dømmekraft avdekkes så ofte landet rundt at vi orker ikke engang å nevne det.

Ingen skal klandre regjeringen for ikke å være opptatt av viktige saker av aller største betydning. Statsråd Sylvi Listhaugs kjæledyrpoliti med fem tjenestemenn har nå vært i drift en stund og i Trondheim kommet over et tilfelle hvor en katt ble avlivet på noe uvanlig vis. Slik fôres politiets påtaleseksjoner og statsadvokatenes embetskontorer med landets aller mest fundamentale rettssikkerhetsspørsmål.

For hva kan vel vanskjøtsel av eldre i sviktende eldreomsorg eller hjemløse som bor på gaten måle seg med irregulær katteavlivning og nedsaging av tørre furuer!

Ragnar Larsen