Ledelse i krise: - Det er åpenbart at stillingen hans må vurderes

Utbyggingssjefen Terje A. Olsen og sykehussjef Paul Martin Strand.

Utbyggingssjefen Terje A. Olsen og sykehussjef Paul Martin Strand. Foto:

Av

Det er åpenbart at direktør Paul Martin Strands posisjon må vurderes, både av ham selv og styret i Nordlandssykehuset.

DEL

LederEn ny gigantsprekk rammer Nordlandssykehuset i Bodø. Kostnadene for renovering av høyblokka har sprukket med nye 330 millioner kroner.

Arbeidet skulle for lengst vært ferdig, men stadige utsettelser og overskridelser har plaget prosjektet omtrent fra starten. Nå styres gjennomføringen av denne siste ombyggingen mot en samlet kostnad på 1,6 milliarder kroner. Det er 60 prosent høyere enn det opprinnelige budsjettet. Det i seg selv er ikke hovedproblemet.

Enhver som velger å renovere gammel bygningsmasse i stedet for å bygge nytt, bør vite at faren for budsjettsprekk er overhengende. Standarden på byggene er ofte mye dårligere enn først antatt, og dette vet man ofte ikke før ombyggingen er godt i gang.

Problemet for ledelsen ved Nordlandssykehuset er at dette er noe den burde vært klar over, og derfor sørget for tett og nær kontroll med byggekostnadene. Når denne nye overskridelsen, som definitivt ikke er bagatellmessig, nå kommer som en stor overraskelse på toppledelsen viser det at denne kontrollen har vært fraværende. Legg til at dette ikke er den første overskridelsen - et tegn på at man ikke har lært - og at også driften har store økonomiske problemer.

Det er åpenbart at sykehusdirektør Paul Martin Strands posisjon må vurderes, både av ham selv og styret i Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset har utvilsomt ekspandert under Strand, mer enn mange liker. Kritikken mot eier Helse Nord har vært knallhard fra miljøer i Tromsø, som mener ekspansjonen har gått på beskostning av landsdelens universitetssykehus UNN. Det er da heller ingen tvil om at Nordlandssykehuset i enkelte tilfeller har fått spesialbehandling. Som da sykehuset, som det eneste i Helse Nord, fikk fritak fra kravet om å gå med overskudd i 2019 på grunn av problemer med driften.

Det var - da det skjedde - en nødvendig tillitserklæring til den lokale ledelsen, en tillit den ikke ser ut til å ha forvaltet på en akseptabel måte. Det bidrar neppe til å skape gode relasjoner til den nye ledelsen i Helse Nord. Det kan på sikt få negative konsekvenser for sykehusets muligheter for videre utvikling.

Men nå handler det om å redde stumpene for dette prosjektet. Overskridelsene vil ifølge Strand ramme driften direkte, med økte kostnader på ca. 10 millioner kroner hvert år pga økte renter og avskrivninger.

Hvorvidt Helse Nord vil kunne hjelpe til med noe av dette, er svært usikkert. Tålmodigheten med manglende styring kan være oppbrukt.

I så fall blir konsekvensene av dette at pasientene ved Nordlandssykehuset får et klart dårligere tilbud enn de har hatt til nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags