En politikk for både mennesker og miljø

En viktig brikke i all matproduksjon, Åkerhumle. Her henter den pollen fra en løvetann

En viktig brikke i all matproduksjon, Åkerhumle. Her henter den pollen fra en løvetann Foto:

Av
DEL

LeserbrevNå er sommeren forbi. Tiden da flest blomster blomstrer, insektene surrer og mygga stikker som verst. Ferietiden er tiden hvor skuldrene senkes, familier møtes og tærne krummes forhåpentligvis i gress, mose og sanden rundt oss.

Det norske samfunnet har etter 2. verdenskrig opplevd en voldsom velstandsvekst. Den økonomiske veksten er for mange politikere nærmest blitt sett på som en naturlov. Men det som skjer er at vi forbruker mer, vi må ha bil for å komme til jobben, noen må ha to jobber for å klare å betale husleia. Det stadig økende tempoet gjør mange slitne og deprimerte. I dagens situasjon med klima- og naturkrise, bør ikke videre økonomisk vekst være et av de viktigste styringsmålene. Det er på tide å snu om på målene i politikken.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å ta vare på både mennesker og miljø. Vi mener vi er det eneste partiet som har bærekraftsutfordringene som grunnlag for vår politikk. Vi vil stoppe det ensidige fokuset på økonomisk vekst. Vi trenger ikke flere ting, større leilighet eller hytte i strandsonen. Vi behøver mer tid til hverandre.

Med den nåværende kursen er vi rett og slett i ferd med å ødelegge naturen som er vårt livsgrunnlag. Klima- og naturkrisen kan på sikt true vår matsikkerhet. En av truslene er den omfattende insektdøden hvor mer enn 40 % av verdens insektarter er truet med utryddelse. All mat som trenger pollinering vil være truet hvis det blir mindre insekter. Hvem skulle tro at våre naturområder her i nord er så viktig for humlene. Visste du at det finnes 250 ulike humlearter i verden og at 35 av dem finnes i Norge?

Naturen er så fantastisk og finurlig sammensatt at vi mennesker aldri vil forstå alle sammenhenger. Vi nordmenn vil at ting skal være oversiktlig og trygt. Men naturen er ikke sånn, den er sammensatt og vil aldri bli mulig for mennesker å komplett forklare. Økologien er ikke en vitenskap som kan ganges, deles eller stykkes opp. Dette gjør at vi må være mye mer varsomme med de naturverdiene vi har igjen, og la føre-var-prinsippet veie tyngre i beslutningsprosesser.

De store sentraliseringsreformene i jordbruket de siste seks årene har gjort det mer lønnsomt å drive stort. Men blir landbruket for spesialisert vil det også være mindre robust i forhold de endringene som kommer. De siste somrene har vært ulike de vi har vært vant til. Bøndene har ikke vann nok når det er tørke, eller mulighet til å stenge av regnet når det regner. For de fleste av oss har sommeren vært fin. Men de fleste innser nå at endringene er kommet. Har vi et robust landbruk som kan ta omstillingene som kommer? Og er vi alle villig til å ta vare på matjorda i vår kommune? På grunn av Norges lave selvforsyningsgrad er robusthet og vern av matjord viktig, spesielt nå som også klimaforandringene er kommet her til lands. Det er viktig at vi tar vare på matjorda lokalt, ja nettopp fordi matjord trengs for å produsere mat!

Klima, landbruk og nedbygging av natur gjør at en bedre arealpolitikk er nøkkelområdet som må endres, skal vi klare å hindre at både mennesker, natur og humlene blir taperne av vår tids politikk.

Miljøpartiet mener vi ikke lenger kan se på naturen som en bankboks vi kan hente ut midler fra når vi trenger det.

Bodø MDG vil blant annet
• Sørge for at næringsutvikling og lokal verdiskapning skjer i tråd med FNs bærekraftsmål.
• Ha en gjennomgang av avsatte arealer til næring og karakterisere disse etter prinsippet om rett næring på rett lokalitet.
• Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen natur og miljøforvaltning i Bodø kommune
• Sikre naturverdiene i kommunen, og legge til rette for at arter som er bestandsredusert får beholde sine leveområder.
• Sikre Rønvikjordene og området rundt Vågønes slik at det både folk, planter og dyr kan fortsette å leve tett på hverandre. Legge til rette for at flere av skolene skal kunne ha sin egen grønnsakshage

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags