24. juni åpner fisket etter laks og sjøørret i Beiarelva, og all laks over 65 cm skal settes ut igjen. Grovt sett er det laks som er over 3 kg. Erfaringsmessig vet vi at i de 2–3 første ukene etter at elva er åpnet, så tas det nesten bare laks som er over 3 kg. Det er fordi den største fisken går først, og mellom- og smålaks kommer senere. Når vi går i elva de første ukene, så «vet» vi at den fisken vi får må slippes ut igjen. Det viser også statistikken fra i fjor. I 2016 ble det fisket over 10 tonn med laks i Beiarelva – et eventyrlig resultat. Det ble registrert 1986 laks, hvorav 1346 var over 3 kg. Ca 70 % av laksen ble altså sluppet ut igjen. Beiarelva er på tur til å utvikle seg til å bli ei ren «fang og slipp-elv». En utvikling som Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i Nordland mener er uheldig.

Jeg er med på å forsvare at den største fisken kan settes ut igjen, da de kan betraktes som «rognfabrikker» og er viktig for produksjonen, men er det ikke snart på tide å endre på fiskereglene? NJFF mener at en forutsetning for all jakt og fiske er at vi har en natur som evner å produsere et overskudd av vilt og fisk som kan høstes. Hvor stort skal dette overskuddet være i Beiarelva før fiskereglene endres? I 2014 kunne man beholde den første fisken som ble tatt uansett kjønn, men holaks over 65 cm måtte settes ut. De neste laksene på kvoten måtte være hankjønn, hvorav kun 1 over 65 cm. Hva med å åpne opp for at det blir lov å ta med seg større laks hjem?

Nytt av året er regelen om at det kun er tillatt å fiske med kroker uten mothake, unntatt med markfiske etter sjøørret. Hva er bakgrunnen for å innføre denne regelen? Enda en tilpasning til å bli en ren «fang og slipp-elv»?

Videre heter det i fiskereglene at alle fiskere skal ha en langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker. Når kroken sitter i halsen skal lina kuttes. Skadet fisk eller fisk som er utkjørt skal settes i hvilekasser der slike fins. Mener Beiarelva SA at når kroken sitter i halsen, så skal lina kuttes og fisken settes i en hvilekasse? Hvor lenge skal en skadet eller utkjørt fisk stå i kassa før den eventuelt kan settes ut igjen? Hvor er fiskevelferden? Det må da være bedre å drepe den skadde fisken, og ta den med seg hjem, eller er dette også en tilpasning til å bli en ren «fang og slipp-elv»?

I 2016 ble det registrert tatt 554 laks over 7 kg i Beiarelva. Hvis man får på en skikkelig storlaks på 10–12 kg eller mer, så er det som oftest ikke fiskeren men fisken som bestemmer hvor den blir landet. Slike fisker blir ofte kjørt så lenge at de ligger på siden når de landes, og er utkjørt. Det er ikke «bare bare» å lose en slik fisk til ei hvilekasse. Hva gjør man hvis kassa ikke er i nærheten?

Det begynner å bli vanskelig å få med seg laks hjem fra Beiarelva.