Kvotemeldinga - Riksrevisjonen

Undertegnede

Undertegnede Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Regjeringa planlegger sluttbehandling av kvotemeldinga i slutten av denne måned og vil her legge til rette for ei nedbygging av virksomhet langs kysten for godt om forslagene blir fulgt.
Alle de ulovligheter som har foregått helt siden 1970-tallet planlegger en nå å gjøre lovlig. Det vil få store følger, og med fare for at deler av levende kystsamfunn blir borte – selve grunnlaget for bosettingen.

De siste ukene har 31 kystordførere fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord stilt seg bak et opprop til Stortingspresidenten med krav om å utsette behandlingen av kvotemeldinga til etter offentliggjøringa av Riksrevisjonens rapport den 30. april d.å. Også et stort antall organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner har stilt seg bak oppropet.

Bakgrunnen og konsekvensene av Kvotemeldinga er nokså skremmende og velkjente. Jeg minner om at de første trålerne fikk relativt beskjedne kvoter og at disse utelukkende var bestemt som ekstra råstofftilførsler for landindustrien i perioder med mindre kystfiske. Imidlertid har det motsatte skjedd i følge Torbjørn Trondsen og Arne Luther i Kystens Tankesmie.

Kapitalinteressene på Aker brygge – siden også utlandet – har ulovlig bemektiget seg størstedelen av kvotene. Fisken fryses ned på havet og eksporteres ut av landet uten at det tilkommer en eneste spord eller arbeidsplass ved landanleggene og i kystsamfunnene.

Det skulle være unødvendig for meg å minne om at fisken tilhører det norske folk i fellesskap som levebrød. Kvoter er ikke salgbare, og de skal heller ikke føre til spekulasjon og berikelse for noen ganske få. Gjennom de siste tiårene har vi vært vitne til et rått ran av fisken og kystsamfunnene, med kapitalinteressene fra Vestlandet og Aker brygge (som dominerer trålerflåten) i førersetet. God hjelp fikk de også fra tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen – som egenmektig omgjorde leveringsplikt til tilbudsplikt. Politikerne har i stor grad vært stilltiende og handlingslammet.

Protestene mot kvotemeldinga er som nevnt unison fra fiskarlag, fiskere, tilvirkere og fra alle som lever av fisken (unntatt kapitalinteressene som dominerer trålerflåten) - og alle munner ut i kravet om at regjeringa må vente til Riksrevisjonen har sagt sitt.

Riksrevisjonens rapport ventes å ville sette tingene på plass i forhold til lovens intensjon og bokstav. Er det derfor Regjeringa (H) har slik dramatisk hast med kvotemeldinga?

Etter mitt syn er Kvotemeldinga skadelig og ikke faglig fundert. Den må derfor forkastes. Så spørs det da om Venstre og KrF – blir jokere her – ønsker å stoppe kvotemeldinga og da helst før den kommer til Stortinget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags