Tradisjoner er fint, men når man bevist skaper en tradisjon med hensikt for å gå inn for å mistolke begynner det å bli dratt ut i det kjedsommelige for oss.

Vi synes det er flott at noen støtter opp om Kassandra, og spiller sympatisør med henne. Slik som de tre mennene Kassandra valgte å ta med på allmøtet, som kom med konstruktivkritikk og gode innspill til årets 8.mars komite. Hvor var du Grenersen?

I forkant av artikkelen til Grenersen har hun kun vært i kontakt med Kassandra, og drar en del ”fakta” og konklusjoner ut i fra et lite nyansert perspektiv. Som vi flere ganger har understrekt i media er 8.mars komiteen frivillig å være del av, du velger selv om du vil vær med på å forme 8.mars i Bodø. Kassandra takket nei. Hvor var du Grenersen?

Parolene blir gjennom demokratisk avstemming stemt frem på åpent parolemøte, hvor både Grenersen og Kassandra er hjertelig velkommen. Vi kan derimot ikke garantere flertall for paroleønskene deres. DET tar vi ikke ansvar for. Kommer du Grenersen?

Komiteen styrer sitt program og tog, ut i fra ønskene innad i komiteen og fra de som møter opp på de åpne møtene. Signalene fra majoriteten av de som møtte opp og komiteen er at; vi ønsker ikke at toget skal være fylt med motstridene paroler, og vi ønsker ikke at noen skal føle seg krenket slik at de ikke ønsker å gå i toget på grunn av enkelte paroler. Ikke av redsel for hverken bli kalt rasister, høyreekstreme, innvandringsfiendtlig, men av respekt. Respekt for dem som ikke kjenner seg igjen i Kassandras forslag som ”Nei, til kvinnefiendtlige plagg”. Akkurat som vi mener at menn ikke kan være talspersoner for hvordan kroppspresset som tenårings jenter møter i dag føles-, mener vi at Kassandra ikke er den som bør ta opp ”Nei til kvinnefiendtlige plagg”. Med mindre hun sikter til bikini for barn.

Parolemøtet er åpent for alle, og hvem som kommer og ikke, har ikke komiteen noen kontroll på. At ikke FpU har fått flertall for hverken ”Nei til tvangsekteskap”, ”Nei til kjønnslemlesting” eller ”Nei til kvinneundertrykkende plagg” reflekterer ikke på noen måte komiteens meninger eller holdninger. Vi er på ingen måte for tvangsekteskap, men vi reagerer på FpUs fokus og korstog mot enkelte menneskegrupper. Vi foreslår at FPU tenker gjennom valg av formulering. ”Ja, til frivillig/selvvalgt ekteskap”, ”Ja, til selvkontroll over egen kropp”, ”Ja, indentitetsfremmelse gjennom selvvalgte plagg”, tror vi dere hadde vunnet langt lengre med. Men er det kanskje et poeng å være uenig?

Vi syns det er trist at en frivillig komite, skal bli brukt som springbrett for egne ytringer i media. Dere må gjerne fremme deres meninger, men vi tror dere klarer det uten å dra 8.mars komiteen inn i det.