8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og startet som en markering av kvinners kamp for stemmerett og arbeidslivsrettigheter. I 2017 er parolene i Bodø bredt vedtatt, under hovedparolen «Rettigheter blir ikke mindre om de deles på flere». Den går til hjertet av den historiske og nåværende kvinnesaken. Ofte handler debatten nettopp om hvem som egentlig fortjener å bli hørt, men da mister man av syne det viktigste poenget: Kampene for rettigheter i arbeidslivet og privatlivet, til å bestemme over egen kropp, internasjonale forhold og spesifikke minoritetsrettigheter henger sammen.

Trangen til å sette ulike saker opp mot hverandre, og erklære hva som er «viktigst» stjeler fokus fra den underliggende ubalansen som gjør at noen av oss er særlig utsatt for urettferdighet og overgrep, mens andre nyter godt av en privilegert posisjon.

Såkalt vestlige likestillingsutfordringer blir ofte betegnet som bagateller satt opp mot for eksempel kjønnslemlestelse og æresdrap. Da tar vi ikke inn over oss virkeligheten til de av oss som opplever trakassering eller vold i Norge, og hindrer framgangen i kvinnekampen generelt. Kampen for like rettigheter kan ikke stoppe opp i påvente av at man skal ta hverandre igjen og gå veien sammen og samtidig. Kvinnebevegelsen må tvert imot være en isbryter som hele tiden holder fart. Det er nok av isflak der ute, motkrefter som vil stanse bevegelsen. Noen har dessuten alltid gått foran; det har vært en forutsetning for framskritt, og i en stadig mer mangfoldig verden og kvinnebevegelse er det svært mange fronter det må gås foran på.

Kanskje er det nå på tide å bytte ut «Kvinner i alle land, foren dere!» med «Kvinner FRA alle land, foren dere!»? For det er også slik at nye stemmer ikke truer kvinnebevegelsen, men styrker den. Viljen til endring, til å integrere nye perspektiver og synspunkter, til å gi rom for nye innspill, er nettopp det kvinnebevegelsen handler om. Med respekt og nysgjerrighet, åpenhet og en grunnleggende tro på menneskerettigheter og individets rett til å definere hvem de er og hva de står for.

Hvem har rett til å si noe om hva som er de viktigste sakene? Hvem skal få ha definisjonsmakten? Kanskje er klærne voksne kvinner velger å kle på seg et større problem for andre enn for dem selv? Kanskje vi skal lytte til dem som hevder at muligheten for jobb og økonomisk frihet er et større spørsmål enn en bikini eller hijab de selv velger å gå i? Personlig frihet kommer i mange former, og ordene vi velger betyr mye for om parolene føles inkluderende eller ikke. Det er forskjell på å si «nei til tvangsekteskap» og «ja til kjærligheten og retten til å gifte seg med den man vil».

Hvem har rett til å definere hva det vil si å være feminist? Feminister kommer i alle farger, fasonger og kjønn. Dette må vi verne om, og ikke la bli gjenstand for et politisk spill.

Gratulerer med dagen til de av oss som er kvinner. De av oss som føler oss som kvinner. De av oss som har blitt kvinner. De av oss som er feminister – også de av oss som er menn. De av oss som er født i Mo i Rana, i Tana og i Ghana. De av oss som ønsker å arbeide for seksuell helse og frihet, eller for kvinners rett til å kle seg som de vil og gifte seg med dem de elsker. For retten til å delta i det offentlige rom og for retten til å ha et privat rom. Gratulerer med dagen – kvinner fra alle land!