KULTURTILSKOTT

Leder i samfunnsutvalget, Randolv Gryt

Leder i samfunnsutvalget, Randolv Gryt Foto:

Av
DEL

LeserbrevTor Stemland har utfordret meg til å kommentere spørsmål om utlysing av tilskott på kulturområdet.
Jeg skjønner godt at det som til nå har stått på nettsiden er forvirrende.
Det er nå rettet opp.

Det er slett ikke slik at profesjonelle er prioritert i de ordinære kommunale kulturtilskott. Tvert i mot er det slik at det meste går til lag og foreninger og amatører.

Bodø kommune har to tilskuddsordninger innen kulturfeltet:

1. Driftsstøtte til sosiale og kulturelle formål
Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai.
2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement

Tilskuddsordningen for prosjekt og arrangement, er et virkemiddel for å stimulere til økt aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett.

Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om å utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien kan være profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett.

Håper dette er klargjørende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags