Kulturkommunen Sørfold avvikler seg selv

Distriktsmusiker og tillitsvalgt MFO Sørfold Sveinar Aase.

Distriktsmusiker og tillitsvalgt MFO Sørfold Sveinar Aase. Foto:

Av

Andre områder er nærmest helt skjermet for kutt. Det gjelder særlig politisk virksomhet og administrasjonen.

DEL

LeserbrevMusikernes fellesorganisasjon (MFO) oppfatter budsjettforslaget som alarmerende og en svært beklagelig nedprioritering av kulturformålene i forhold til kommunens øvrige oppgaver.

Kort sagt kan vi si den den lange offentlige satsingen på kultur i Sørfold forsvinner med neste års budsjett, for dette er ren amputasjon.

Kuttforslaget vil ramme barn og unge, fritidskulturlivet, lag og organisasjoner og kulturlivet i hele kommunen. MFO er også bekymret for kommunens omdømme når Sørfold nå forsøker å avvikle seg selv som kulturkommune.

Nedtrekket på 979.000 er langt over smertegrensa og aldeles ufortjent i forhold til resultater og de begrensede midlene og stillingsressursene vi har.

Vi anbefaler kommunestyret å si nei til formannskapets anbefaling og holde kuttet på kulturenheten på rundt 400.000. Da tilsvarer kuttet kulturenhetens størrelse i forhold til resten av organisasjonen.

Kulturenheten: MFO erkjenner de utfordringene kommunen har med reduserte inntekter. Vi er beredt på at kultur skal ta «sin» del på rundt 400.000 av det totale nedtrekket, men dette er i en helt annen vektklasse. Kulturenheten står for 4 % av kommunens driftsbudsjett, men må ta om lag 10 % av kuttet. Enheten må altså trekke ned nesten 2,5 ganger så mye som størrelsen tilsier.

Andre områder er nærmest helt skjermet for kutt i budsjettprosessen. Det gjelder særlig politisk virksomhet og sentraladministrasjonen. Mens kultur må ned med 13,7%, skal sentraladministrasjonen bare ned 1,7% og politisk virksomhet 1,4%.

Man skulle tro at en så drastisk reduksjon var utløst av en saklig og velbegrunnet evaluering av hele enheten, gjerne med vekt på kvalitet, oppnådde resultater og sett i sammenheng ny administrasjonsstruktur og øvrige enheter. Det er den imidlertid ikke.

I stedet skal hele kulturenheten vurderes etter at budsjettbehandlingen er over, jf. «signaler fra formannskapet» i rådmannens budsjettforslag. Det gjelder uttrykkelig ressurser til musikkskolen (kulturskolen), distriktsmusikerordningen, ungdomsklubbene, bibliotek og administrasjon, herunder kontakten med fritidskulturlivet og organisasjonene.

Kulturenheten på sin side må gjøre så godt den kan for å unngå oppsigelser av nøkkelpersonell. For å ta inn nedtrekket på nesten en million, er det derfor naturlig å tenke seg at fritidskulturlivet får lavere tilskudd og må betale mer for et dårligere tilbud.

«Allment kulturarbeid», som innbefatter tilskudd til lag og foreninger er f.eks. kuttet med 25 % av formannskapet. Andre tiltak for å bøte på dette vil kunne være å begynne å ta betalt av de to korpsene som i dag har gratis dirigent. En slik utvikling er ikke ønskelig. Tvert imot.

MFOs medlemmer er utøvere og pedagoger. Vi ønsker og har samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, foreninger og frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner. På den måten kan elevene våre møte en helhetlig arena for sin kunstutfoldelse, og få anerkjennelse for kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen. 

Et læringsmiljø som oppmuntrer til deltakelse i kulturelle fellesskap har stor betydning for elevenes motivasjon.

Distriktsmusikere og kulturskolen: Formannskapet vil at nettoutgiften til distriktsmusikererordningen skal ned med en tredjedel, altså 150.000. Det tilsvarer én av de tre musikernes utøverdel. Vi må helt tilbake til begynnelsen av 2000-tallet for å finne et så lavt budsjett. For å unngå oppsigelse, må de 150.000 hentes inn gjennom økt salg. Salget må primært bli utenfor kommunen, da timene selges til sterkt reduserte priser i Sørfold og markedet ellers hovedsakelig befinner seg utenfor kommunen. Det vil igjen si dyrere og ytterligere reduserte tjenester for kommunens innbyggere.

Hvis man skal si opp distriktsmusikere og kulturskolelærere, må man begynne med dem med som har lavest ansiennitet. Da må Sørfold kommune gå løs på 100%-stillingen som i dag er på gitar, band og lyd/sceneproduksjon. Det er en meget sentral stilling i kulturskolen.

Går vi ned til halve stillinger i kulturskolen, er det nok flere som vil se seg om etter stillinger andre steder. Det er ingen trussel – det er sunn fornuft.

Vi risikerer altså at UKM og kulturskolen slik vi kjenner dem i dag, raser sammen og viktig kompetanse forsvinner. Kultur bygges over tid og krever langsiktig planlegging. Langsiktig planlegging forutsetter kunnskap om helhet og sammenhenger.

Dagens distriktsmusikere har brukt 17 år på å bygge opp Sørfold kulturskole til en av landets 30 beste. På førstkommende kommunestyre kan Sørfolds politikere sette kulturarbeidet mange år tilbake.

Det ønsker vi ikke. Og det er heller ikke kommunen tjent med.


(Dette er en oppsummering av høringsuttalelsen fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i Sørfold i forbindelse med Sørfold kommunes budsjett for 2017).
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags