Duodji som begrep

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkTidligere konservator ved RiddoDuottarMuseat, Gry S. Fors skriver i Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sitt veiledningshefte Duodji i grunnskolen, at duodji er håndens arbeid der tradisjon, immateriell kulturarv, fortellinger og åndelighet formidles gjennom det som skapes.

Duodji er et nordsamisk ord som omfatter mange forskjellige utøvelser innen brukskunst, kunsthåndverk og småindustri. Det kan være vanskelig å oversette duodjibegrepet til et annet språk fordi det omfatter mange ulike teknikker, materialer og utøvelser.

Gunvor Guttorm, professor i duodji ved Samisk høgskole, henviser til Nils-Aslak Valkeapää for å beskrive hva duodji kan være: Nils-Aslak Valkeapää skriver om duodji og kunst som en del av hele livet i det gamle samiske livet. Livet er en gierdu (sirkel), der alt har en sammenheng. På den måten er heller ikke det skapende løsrevet fra livet, fra det sosiale og samfunnet: For samene var hele livet en kunst. Klærne. Hvordan man kler seg. Hvordan man retter opp sin kledsel. Hvordan man beveger seg ...nvor Guttorm skriver videre at Valkeapää ønsket å formidle at hverdagslivet består av bevegelser og gjøremål som utføres på en ekstraordinær måte og som kan ses på som kunsten i livet. En slik måte å tilnærme seg duodjibegrepet viser at det skapende ikke er løsrevet fra resten av livet, men er en del av det hele.

På hvilken måte skal så elevene i grunnskolen møte duodji, samisk kunst, kultur og håndverk? I fagfornyelsen og i ny Overordnet del av læreplanen-Verdier og prinsipper for grunnopplæringen, står det i kapitlet om identitet og kulturelt mangfold at elevene (alle) skal få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter.

De skal også lære om mangfold og variasjon i samisk kultur. Det vil være naturlig å inkludere en helhetlig tilnærming til duodjibegrepet i denne sammenhengen. Kunst- og kultursenteret har store forventninger til at duodji som fagfelt løftes frem i det videre arbeidet med fagfornyelsen i kunst og håndverk.

Ersvika Samii Sida (samisk opplæringssenter) og Kunst- og kultursenteret var en av flere aktører som formidlet gamle kultur-, mat- og håndverkstradisjoner på et historisk marked som fant sted i Saltstraumen i august 2018.

I vår samiske leir fikk barn og unge prøve ulike duodjiaktiviteter som å tvinne sistisnor av garvet reinskinn, lage smykker og nålhus av rein- og elgbein. De fikk også høre om- og smake på ulike naturvekster, klappe og steke sine egne samiske brød, gahkko og lage te av chagasopp fra bjørk.

Formålet med leiren og aktivitetene var å gi barn og unge økt kunnskap om den samiske kulturarven gjennom praktiske øvelser. Barna fikk her bruke hele kroppens sanseapparat på en aktiv og levende læringsarena.

Vår erfaring er at barn på denne måten både interesserer seg for- og lærer nye ting lettere. Viktigst av alt var likevel at barna fikk en enestående opplevelse av å være i nuet, ha god tid til og dykke ned i den skapende prosessen i omgivelser som pirret nysgjerrigheten.

Kanskje skal vi bli flinkere til å tenke alternativt på undervisningsrammer og kontekst for undervisningen? Dette samsvarer godt med Valkeapääs syn om at duodji og det skapende ikke er løsrevet fra resten av livet, men er en del av det hele.

Aktivitetene som vi gjorde på markedet kan med enkle grep tilpasses skolehverdagen og undervisning som omhandler samisk kultur og duodji: Ta med elevene ut, skap et levende miljø med reinskinn som elevene kan sitte på rundt en bålplass (árrangáddi) med stekeplate og kokegryte. Få tak i horn eller bein som elevene sager smykkeemner av. Fil og puss beindelene, borr hull og tvinn skinnsnorer som beinanhengene tres på. På samme tid kan andre elever og lærere lage gahkko eller bidos/reinkjøttgryte ved bålet.

En slik læringsarena vil også være et godt utgangspunkt for å lære enkle samiske ord og begreper. Alt dette vil være i tråd med fagfornyelsens mål om en mer helhetlig og praktisk skole, mer dybdelæring og økt fokus på tverrfaglige tema.

I forbindelse med den nasjonale markeringen av 6. februar og Samisk uke lokalt, presenterer AN en serie kronikker mer samisk tema.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags