Alle mennesker er forskjellige, og hver av oss er best i stand til å kjenne seg selv. Hvert menneske bør således handle ut ifra sine egne vurderinger av hva som er best i overensstemmelse med egeninteresser.

Min observasjonsevne: 60% av oss har glemt offentlig etikk. Du må lære hva som er rett og sette normer for riktig handling.

Etikk i Bodø Stormen bibliotek er katastrofalt. Biblioteket er ikke stedet for å prate høyt på telefon, bruke Skype via telefon, fortelle historier og har lange samtaler omkring personlig livsfilosofi. Brukerne har mulighet til å benytte mange tjenester, men den sentrale aktiviteten du skal huske; dette offentlige sted og skal stimulere til kunnskap og leselyst.

En atmosfære for lærdom, å dele meninger, å tenke, søke informasjon, bygge mentale fantasifulle fortellinger og prosjekter, eller tar med studier på biblioteket, sprer kunnskap og/eller slapper av; ikke sant?

Jeg bor i Norge på 5.år, trives godt men er opprinnelig fra Riga. Jeg akseptere moral og Norsk kultur, mat tradisjon, betaler skat m.v. Jeg vil bli så mye som mulig en "Norsk". Jeg kan se at nordmenn ikke er disiplinert, de ønsker ikke en høflig disiplinert oppførsel, bl.a ved bibliotekbesøk.

Det er mulig å gi fornuftmessige begrunnelser for etiske normer. Ja, det er mulig, du må lære dette. Jeg har lært etikk og moral, det kom ikke fra intet. Jeg skriver denne artikkel om etikk og jeg praktiser daglig så langt mulig. Jeg bl.a stolt av russisk kultur.

Jeg har snakket med bibliotekar om selvfølgelige ting og fått et svar: Biblioteket er til for mer enn å lese, gitt også en sosial samlingsplass. Herre Gud! Er du en «hensynsløs bølle»? Dette betyr at man skal leve et voldsomt liv hvor man forsøker å tilfredsstille sin «vilje til makt», og at det ikke er nødvendig å ta hensyn til andre? Dette er i strid med gode moralnormer.

Det kan være mange grunner at man handler kortsiktig og på basis av innfall og følelser, men av og til en må stoppe irrasjonalitet og initiere tvang mot andre.
Kan dere være så vennlige og ikke snakke høyt i biblioteket å ta hensyn til øvrige besøkende? Kan ansatte gå i dialog med brukerne?

Vi alle har drømmer, ikke sant? La oss sammen prøve å oppnå et lykkelig liv, og foreta handlinger som er slik at man selv virkelig vil tjene på dem på lang sikt. Arbeide sammen og vær ikke egoistisk. Smile! Nå kan du smile. Normenn liker ikke å smile. Herre God!