Omtalte avtale som "historiens dyreste dopapir". Her tar rådmennene sterk avstand fra språkbruken.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag holder Steigen folkeavstemning over kommunesammenslåing med blant andre Bodø.

DEL

Kronikk:Rådmannen i Bodø og rådmannen i Steigen kommune ønsker å redegjøre og utdype noen synspunkter som er kommet fram i debatten i Steigen i de siste uker.

I debatten har der til dels vært brukt sterk retorikk som eksempelvis at intensjonsavtalen er «historiens dyreste dopapir».

Vi tar på det sterkeste avstand for den type språkbruk og ønsker å redegjøre for vårt syn.

For oss framstår avtalen mellom sju norske kommuner som et seriøst dokument man kan ha tillit til uavhengig om man er enig i innholdet.

Hva vil det bety hvis kun Steigen og Bodø tilslutter seg intensjonsavtalen?

Bodø kommune ønsker alle som har signert intensjonsavtalen velkommen videre, men slik avtalen er formulert legger den ingen begrensninger på hvor mange som må tilslutte seg.

Det er altså mulig å gå videre selv om det skulle vise seg at kun Bodø og Steigen som fatter ett positivt vedtak. En kommunesammenslåing mellom Steigen og Bodø vil utløse 60 millioner i reform-penger.

Steigen blir etter innsending av 2015-regnskapet registrert som ROBEK kommune.

Som sådan er Steigen på en del områder satt under fylkesmannens administrasjon. I utgangspunktet står det kommunen fritt å velge hvilke innsparingstiltak man vil prioritere i en forpliktende plan.

Positive kommunestyrevedtak til sammenslåing mellom Steigen og Bodø vil åpne noen muligheter for allerede på kort sikt å etablere samarbeider.

Samarbeider på en del områder som kan bidra til å avlaste økonomien i Steigen:

IKT: De forventede effekter vil være en betydelig rimeligere drift for Steigen kommune, samtidig som brukene kan få tilgang på nyere og oppdaterte programmer og en mer moderne infrastruktur.

Økonomi og regnskap: Steigen kommune har i dag et samarbeid om bistand på økonomileder- funksjonen. Vi ser muligheter å utvide dette samarbeid. Et samarbeid her kan også innbefatte felles økonomisystem, noe som må forventes å gi en betydelig besparelse.

Barnevern: Barnevernet i Steigen har i de siste årene slitt. Vi ser et stort potensial og ønsker å undersøke mulighetene for et samarbeid innenfor barnevernstjenesten. Det vil medføre tilgang på et større fagmiljø, deling på ressurser og oppgaver vil kunne redusere kostnadene.

Vår intensjon er umiddelbart etter at kommunestyrene har fattet vedtak om at de er positive, å sette fokus på de synergieffekter som følger av en sammenslåing. Rådmannen i Steigen vil i sitt utkast til forpliktende plan prioritere synergitiltak framfor tiltak som reduserer kjernetjenesteproduksjonen som eksempelvis skolenedleggelser, nedleggelse av sykeheimsplasser etc.

Vil sammenslåingen medføre sentralisering og tap av mange arbeidsplasser?

Som det står beskrevet i intensjonsavtalen er intensjonen å opprettholde dagens arbeidsplasser.

Ingen ansatte vil bli sagt opp som følge av sammenslåingen.

Vi anser det som naturlig at administrasjonene i kommunene som tilslutter seg avtalen tidlig går i dialog omkring utarbeidelse av et forslag til fordeling av arbeidsoppgaver, her vil det kanskje være naturlig å sette spesielt fokus på de stedsuavhengige oppgaver.

Steigen har i dag på en del fagområder opparbeidet seg høy kompetanse. På noen av disse områder kan det være relevant å utforske muligheten for etablering av nye arbeidsplasser i Steigen eksempelvis innenfor:

Havbruk/kystsoneforvaltning: Steigen er en stor oppdrettskommune med mye kompetanse på kystsoneforvaltning. Havbruksnæringen er en næring i svært positiv utvikling og denne utvikling må forventes også i framtiden å ville stille stadig større krav til kommunene. En moderne og framtidsrettet kystsoneforvaltning vil være av stor betydning for den nye kommunen.

Landbruk: Steigen er en av Nordlands største landbrukskommuner og landbrukskontoret i Steigen råder over lang erfaring og stor kompetanse. I en ny kommune vil det være viktig å se på mulighetene for å etablere en sterk landbruksforvaltning som kan styrke denne næringen i framtiden.

Vi håper vi med dette notat kan bidra til presisering av noen spørsmål og synspunkter som vi har notert oss gjennom debattene og folkemøtene rundt omkring i Steigen i forbindelse med presentasjonen av alternativet der Steigen blir en del av en ny kommune med Bodø som sentrum.

Vi ønsker alle Steigenværingene lykke til med morgendagens folkeavstemning!

Torben Marstrand, rådmann i Steigen og Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags