På AN sine leserbrevsider den 11. desember kan signaturen RBI fortelle oss at han gleder seg til å høre French snakke om Kongo. Ifølge RBI har French forbedret verden og han forstår ikke hvorfor noen protesterer.

RBI kan ikke ha fått med seg fredsprisvinner Mukweges tale under fredsprisutdelingen. Mukwege hjelper kvinner som er utsatt for vold og ekstreme overgrep under krigene i Kongo. Mukwege sa at problemene skyldes kampen om profitt fra gruvene som utvinninger det viktige metallet kobolt, som brukes i bl.a el-biler og mobiltelefoner.

French har innrømmet at han har jobbet som leiesoldat i Kongo og bl.a. kriget for å vinne tilbake gruver. French har altså vært med i de gruppene som Mukwege anklager for brutale overgrep mot sivile og kvinner i Kongo. Han var også på oppdrag i Kongo da han ble arrestert.

Nå reiser French rundt som folkehelt og forteller sin versjon. Ingen kritiske spørsmål blir tillatt. Det er Frenchs versjon vi skal få høre. Vil vi få høre han snakke om overgrepene soldatene i Konge utfører mot kvinner? Neppe. Vi vil få en glansbildeversjon, der vold og overgrep gjemmes unna.

Så vidt jeg forstår har Vinterfestuka i Narvik fjernet French fra programmet. Det bør Stormen også gjøre. Kommunens lokaler burde ikke brukes til å hvitvaske en som har deltatt i krigshandlinger i Kongo.