Landets Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) får igjen brettet ut gamle synder i media, og denne gangen slår Bergens Tidende på stortromma. I flere artikler i Bergens Tidende kommer den ene grove påstanden etter den andre. Andre, og større medier har hengt seg på.

Hele 18 år etter det famøse FpU-landsmøtet får leserne presentert en historie som man må stille kritiske spørsmål til. Både journalist Ingunn Røren (BT), og ikke minst advokat Jannicke Keller-Fløystad kommer med den ene alvorlige påstanden etter den andre.

Undertegnede og alle andre skjønner at «Thea» har hatt et hard liv – og ønsker henne bedre dager i vente. Men det er Bergens Tidende og advokatens vinkling av det hele som gjør at flere enn meg stiller noen kritiske spørsmål.

Advokat Keller-Fløystad tar det for gitt at Søviknes hadde voldtatt den da 16-årige jenta, noe som faktisk politiet ikke fant grunnlag for. De kom til at intet straffbart var skjedd, og henla da naturlig nok saken. I tillegg kom statsadvokaten i Telemark og Vestfold til samme konklusjon. Advokat Keller-Fløystad søker nå – 18 år etter, erstatning til sin klient. Hun antyder at det er Søviknes å bebreide for at kvinnen har fått depresjon og psykiske skader.

Kvinnen sier selv i BTs artikkel at hun hadde frivillig sex med en annen godt voksen samme natt – men at hendelsen med Søviknes var det motsatte, altså tvang. Hun hevder ovenfor avisen at hun var svært full, men politiets undersøkelser avkrefter dette - ved at de påstod at jenta ikke var så beruset at hun ikke kunne ha satt seg til motverge. Det kommer også frem i artikkelen at den nå godt voksne kvinnen har bedrevet kriminell virksomhet i en periode. Det er som et spørsmål blir hengende i lufta; Skyldes det også Terje Søviknes?

Det var en forkastelig handling at Søviknes for 18 år siden hadde sex med ei så ung jente. Men han har ikke blitt dømt for noe, og det er et faktum – om man liker det eller ei. Han har i tillegg flere ganger siden den gang angret og beklaget. Det media derimot har satt igang er en hekseprosess, hvor politiets og det offentliges konklusjon blir sett på som ubetydelig – ja nærmest som helt feil.