Dagens cannabisforbud er ikke bærekraftig

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDagens cannabisforbud er ikke bærekraftig. Norge bør bruke sin erfaring med ansvarlig rusmiddel- og spillregulering til å gjøre cannabis til et mindre skadelig fenomen.

Mens Regjeringen har varslet at narkotikabruk ikke lenger skal straffes, raser nå debatten om regulert cannabisomsetning etter at cannabisbruk blant mindreårige i hovedstaden har økt med nær 80 prosent på tre år. Motstanderne av regulert salg viser til erfaringene med kommersielt salg over disk i USA, og advarer mot framveksten av en kapitalsterk industri som tjener seg rik på at storforbrukerne blir flere. De overser imidlertid problemene et forbud medfører, og at Norge har de beste forutsetninger for å regulere cannabissalget på en ansvarlig måte.

I en ultikriterieanalyse publisert i The International Journal of Drug Policy i år, vurderer en internasjonal ekspertgruppe ulike reguleringsmodeller for cannabis. De konkluderer med at selv et «frislipp» av cannabis ville være langt bedre enn et forbud, selv om strengt regulert omsetning vurderes som det beste. Én ting er at produksjonsmetodene i det illegale markedet gjør cannabisen skadeligere, med høyere innhold av det rusgivende virkestoffet THC og lavere innhold av det skadedempende stoffet CBD. Det illegale markedet gjør imidlertid også skade i seg selv, da milliardinntekter går til organiserte kriminelle og finansierer våpen- og menneskehandel, korrupsjon, krig og terrorisme.

Omsetningen setter i tillegg mange vanlige borgere i kontakt med kriminelle, da cannabis er det desidert mest utbredte ulovlige rusmiddelet. Dette gjør terskelen lav for rekruttering av ungdom og andre sårbare inn i kriminalitet, med de skjebnesvangre følger dét kan ha. Mens mindre enn 5 prosent oppgir noensinne å ha kjøpt alkohol av kriminelle før fylte 18 år, har hele 12 prosent av VG2-elevene utenfor Oslo brukt cannabis bare det siste året. Dette til tross for at alkohol fortsatt er et mye mer utbredt rusmiddel enn cannabis.

Det er naturlig at mange er bekymret for at lovlig cannabis vil bidra til at flere får rusproblemer. Likevel har antallet amerikanere med symptomer på cannabisavhengighet ikke økt siden 2002, til tross for at det er blitt 28 prosent flere brukere. Risikoen for avhengighetssymptomer blant amerikanere som bruker cannabis hyppig har falt med 39 prosent. Dette forteller oss ikke bare at det er en bestemt gruppe som er sårbare for å utvikle cannabisavhengighet, men at forbudet i liten grad har hindret disse i å bruke.

Vi har flere reguleringsverktøy som kan tas i bruk for å forhindre at lovlig cannabis medfører store problemer. Såkalte cannabisklubber, som finnes i en rekke land, dyrker cannabis non-profit til kontingentbetalende medlemmer som tildeles en månedlig og årlig uttakskvote. Kvoteregulering har en rekke fordeler; det setter et tak på den enkeltes forbruk og gjør overforbruk svært vanskelig, samtidig som prisene kan settes så lavt at illegale tilbydere ikke kan konkurrere.

Kvotene kan også differensieres etter alder, og videresalg til mindreårige blir tilnærmet umulig idet kvoten forsyner kun én bruker. Kvoteregulering muliggjør i tillegg selvbegrensning, slik Norsk Tipping i dag tilbyr, hvor man selv kan justere sin kvote, men økninger skjer med en forsinkelse som lar en ombestemme seg dersom beslutningen er tatt i et svakt øyeblikk. Brukeren kan òg sperre sin egen tilgang for en «hvit» måned dersom det er ønskelig, enten på grunn av et begynnende rusproblem eller for eksempel i eksamenstiden.

I motsetning til alkohol, som gjør betydelig skade også blant normalbrukerne, er skadene ved cannabisbruk mer konsentrert blant ekstrembrukerne. Dersom vi kan regulere cannabis på en måte som effektivt forhindrer overforbruk, vil skadene selv ved en betydelig økning i antall brukere være beskjedne. Skulle det samtidig skje bare en liten reduksjon i alkoholkonsum, vil det raskt være snakk om en netto skadebesparelse, da det anslås at selv en dobling av USAs cannabisbruk kunne rettferdiggjøres hvis alkoholforbruket ble redusert med kun 10 prosent.

Dagfinn Hessen Paust sitter i panelet under kveldens Lytring: Legalize it?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags