Voldtekt er en svært alvorlig forbrytelse og det er gjerningspersonen som har det fulle ansvaret for ethvert overgrep. Straffen skal være følbar og avskrekkende, men soningen skal legge til rette for rehabilitering. Hevn er ikke begrunnelse for straff.

Overfallsvoldtekter skjer sjeldent. Vanligere er voldtekt mellom personer som kjenner hverandre. Sovevoldtekt skjer typisk når sterkt berusede ungdommer havner i samme seng og den våkne forgriper seg på den som sover.

En lovendring i 2010 hevet minstestraffen for voldtekt til fengsel i 3 år. Høyesterett har deretter konsekvent fulgt Stortingets detaljerte anvisninger om straffutmåling. «Normalstraffen» for voldtekt til samleie er fastsatt til fengsel i fire år, også ved sovevoldtekt.

Hvis voldtekten begås ved seksuell omgang (fingring/suging/slikking), er normalstraffen fengsel i tre år og tre måneder. Kombinasjonen av minstestraff og normalstraffenivå har nærmest fratatt domstolene muligheten til å nyansere reaksjonene. Dette setter straffutmåling for voldtekt i en særstilling.

Straffutmålingen ved enkelte sovevoldtekter er uetisk og bryter med Norges grunnprinsipp om en human strafferett. Straffenivået er 20 ganger høyere enn for 15–20 år siden. En straffskjerpelse var betimelig, men ideologi og politikk har gjort at pendelen har svingt for langt. Dessverre har svært få hatt mot til å protestere. Mange dommere er enig i at straffenivået nå er urimelig strengt. Det er beklagelig at ikke flere har gått offentlig ut.

Kan politikerne virkelig mene at ungdommer ned til 18 år skal settes i fengsel i 3 år og 3 måneder uansett omstendighetene ved overgrepet? Eksempelvis når en gutt/jente på 20 år har sugd en sovende bekjent? En så skjematisk straffutmåling er i strid med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Jeg vil dokumentere påstanden med å sammenligne straffer for 2 sovevoldtekter med 5 høyesterettsdommer for andre integritetskrenkelser.

Sak 1: Mann på 18 1/2 år dømt til 2 års fengsel for å føre fingeren inn i fornærmedes vagina mens hun sov og var beruset. De to hadde vært kjærester og hadde sovnet på en sofa etter vorspiel. I formildende retning ble det tatt hensyn til fullstendig tilståelse og ung alder.

Sak 2: Mann på 29 år dømt til 3 år og åtte måneders fengsel av Hålogaland lagmannsrett for å ha gjennomført samleie med kvinne som lå og sov. De to hadde vært sammen «på byen» samme kveld. I formildende retning ble det lagt vekt på at det var hans tilståelse som gjorde det mulig å bevise samleie.

Begge saker gjelder alvorlige overgrep, men det er like fullt enkeltstående handlinger begått i øyeblikkets kåtskap og beruselse og med formildende omstendigheter.

Følgende saker fra Høyesterett dokumenterer at planlagt utnyttelse og grov vold straffes mildere:

Sak 3: Fengsel i 10 måneder for brutalt overfall på kvinne med lang sykemelding til følge.

Sak 4: Fengsel i 2 år for 12 års seksuell utnyttelse av 33 år yngre kvinne fra hun var 16 år.

Sak 5: Fengsel i 2 år og 2 måneder for vold over 2 1/2 måned mot spedbarn i hensikt å plage barnet.

Sak 6: Fengsel i 1 år og 8 måneder for 15 års nedlasting og spredning av svært grove seksuelle overgrep mot barn ned til 1 år.

Sak 7: Fengsel i 2 år og 3 måneder for en ordfører som misbrukte sin stilling for å oppnå jevnlige samleier med ei jente mellom 14 og 16 år.

En sammenligning med straffenivået for falsk anklage om voldtekt illustrerer ytterligere mitt poeng. Hålogaland lagmannsrett dømte nylig en 40 år gammel kvinne til fengsel i 7 måneder for falsk anklage om voldtekt og vold mot samme fornærmet. Hvis mannen hadde blitt dømt etter anklagen ville han fått 4 års fengsel.

Det er i hovedsak yngre og berusede menn som blir dømt for sovevoldtekt. Et mer nyansert straffenivå er viktig for å forbedre deres rettssikkerhet. Dagens rettstilstand må endres.

Dette er et av de temaene som vil bli satt under lupen på Lytring: Det svake kjønn? på Stormen bibliotek torsdag kl. 1900. Kronikkforfatteren er med i panelet og ser frem til spennende meningsutveksling.