Krigserklæring mot Distrikts-Norge!

Gunnvald Lindset

Gunnvald Lindset Foto:

Av
DEL

LeserbrevEt utvalg oppnevnt av finansminister Siv Jensen i 2018 la 30. september fram sin utredning om skattesystemet for norske kraftverk. Utvalget ble nedsatt ut fra påtrykk om endringer av grunnrenteskatten fordi den har hindret fornuftige oppgraderinger av gamle vannkraftverk og effektutbygging. Nå foreslår utvalget, stikk i strid med de berørte partenes anbefaling, å beholde og øke den statlige grunnrenteskatten og i stedet fjerne alle de kommunale ordningene. Det vil si konsesjonsavgiftene, konsesjonskraften, og i realiteten eiendomsskatten. I stedet vil utvalget omfordele inntektene gjennom en naturressursskatt og øke grunnrenteskatten fra 37 til 39 prosent.

Vannkraftkommunenes interesseorganisasjon (LVK) skriver følgende på sin hjemmeside: «Forslaget er en krigserklæring mot de 175 distriktskommuner som har avstått sine naturressurser til vannkraft. For vertskommunene er forslaget et fundamentalt løftebrudd.» Ordføreren fra regjeringspartiet Høyre i kraftkommunen Masfjorden kaller det også en krigserklæring. Ordføreren i Bykle i Aust-Agder sier at de vil miste minst 50 millioner kroner i inntekter i året. Dette forslaget vil også ramme mange kommuner i Nordland veldig hardt.

Konsesjonskraft er kraft kommunene får fra kraftverkene til en lavere pris utenfor markedet. Konsesjonsavgiften er en årlig avgift til disse kommunene. Utvalgets forslag om endringer i eiendomsskatten vil redusere kommunenes inntekter fra 1550 mill. kroner til 550 mill. Forslagene bryter med samfunnskontrakten som kraftkommuner har hatt med storsamfunnet. Prinsippet om at kraftkommunene skal få penger for å stille areal til disposisjon, har ligget fast siden vassdragsreguleringsloven ble innført i 1917.

Etter framleggingen sa Siv Jensen til NTB at det ikke var noe i forslaget fra utvalget som ville hindre at kraftinntektene til kommunene ville holdes på dagens nivå. Det fins ingen garantier for at det vil skje, så derfor er det ingen grunn til å feste lit til denne uttalelsen. Erfaringen med regjeringens fjerning av den såkalte maskinskatten, viser at kompensasjonen til kommunene er langt mindre enn det de taper.

Gjennom økning av grunnrenteskatten går utvalget motsatt vei av det som er nødvendig for å fornye og utvide gamle kraftverk for å utvinne mer vannkraft i stedet for å rasere norsk natur med vindkraftutbygging. Det er ingen tvil om at dette forslaget fra utvalget vil favorisere vindkraft i enda sterkere grad.

Utredningen, og forslagene utvalget kommer med, føyer seg inn i lang rekke av angrep på Distrikts-Norge og oss som bor her. Reaksjonene mot utvalgets forslag er naturligvis svært sterke, så det er allerede et sterkt press på regjeringa i denne saken. Dette presset må økes i tida framover slik at regjeringa tvinges til å skrinlegge utredningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags