Vi har mye å være stolt over, også distriktene våre

Av
DEL

LeserbrevJeg leste nettopp at Monica Mæland er så bekymret over at det enda finnes mange kommuner med under 5000 innbyggere, og at disse kommunene må skynde seg finne noen å slå seg sammen med. Beskjeden fra henne og regjeringa er at det kommer nye, store oppgaver som små kommuner ikke klarer å håndtere. Og befolkninga blir eldre. Kommunal- og moderniseringsministeren mener at små kommuner ikke klarer å ta seg av syke og eldre i framtiden.

Med mindre vi slår oss sammen. Og hva skjer om vi slår oss sammen? Med Saltdal for eksempel? Eller Bodø? Blir vi yngre i Beiarn da?

I min kommune, Beiarn, er vi litt over tusen innbyggere. Altfor smått mener kommunal- og moderniseringsministeren. Men vi er viktige. Også for storsamfunnet. Her hentes vann til kraftproduksjon, Statskog eier over 60 % av arealet i Beiarn. Inntekter fra skog og festetomter og jakt går direkte til dem. Opplysningsvesenets fond henter også inntekter fra sine eiendommer i Beiarn.

Her drives jordbruk, og vi produserer kumelk, geitemelk, sau- og storfekjøtt. Vi har transportfirma, dør- og vindusfabrikk, og jammen produseres det småhus her også. Vi er en innfallsport til Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark. Vi har ei flott lakseelv. Vi har flere hytter enn bolighus og er et flott rekreasjonsområde for mange.

Inntekter vi får fra kraftskatt, gjør at vi kan spe på de ikke altfor store overføringene fra staten og gi et godt tilbud til våre innbyggere. Vi har skoler, barnehage, sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste og et godt legetilbud. Etter at vi solgte vår andel i et kraftselskap, har vi også råd til å bruke noen penger på infrastruktur og næringsutvikling.

Gjennom samarbeid med andre kommuner, har vi gode renovasjonstjenester, brannkorps, psykolog og barnevern for å nevne noe. Ville vi hatt disse tilbudene her om vi var en del av en storkommune? Jeg tror ikke det. Vi ville hatt tilbudet i den nye kommunen, men ikke i Beiarbygda.

Vi er stolte over det vi klarer å få til i Beiarn, og det burde kommunal- og moderniseringsministeren også være. Stolt av vår og andre kommuners arbeid for å få til levende samfunn i hele landet. Stolt over at vi har en bostruktur som er helt unik i Norden, hvor vi har klart å opprettholde bosetting også i distriktene. Hvor naturressurser blir utnyttet og gir velferd til hele landet.

Jeg er stolt over at de eldre i min kommune får hjelp slik at de kan bo lengre hjemme og at de får tilbud om sykehjemsplass når de trenger det. Jeg er stolt over at det produseres mat i min kommune som også kommer resten av landet til gode. Jeg er stolt over vårt bidrag til storsamfunnet. Men vi føler ikke alltid at vårt bidrag blir verdsatt.

Ved nedleggelsen av Helfo er nesten alle statlige arbeidsplasser forsvunnet fra kommunen. Nå er det bare Nav igjen, og også de jobber med sentralisering. Det jobbes iherdig for å få færre dager med postombæring. Telenor har i klartekst fortalt at de ikke har noe samfunnsansvar, de skal bare bygge ut linjer der det er lønnsomt. Resten må vi betale selv. Når politiet stikker innom bygda vår, er det en så spesiell hendelse at de fleste vet om det før de har passert Storjord.

Om det er et problem at Norge får en eldre befolkning, kan vi trøste oss med at vi er blant Europas yngste. Om SSB sin framskrivning slår til, vil Norges andel eldre over 65 år ligge på samme nivå i 2060 som Sverige har nå. Og det kan vel ikke være et problem at folk blir over 65? De fleste av oss vil etter fylte 65 ha mange år hvor vi fremdeles bidrar med ressurser og kompetanse til beste for samfunnet, Så får vi heller utforme en politikk som stimulerer til at de unge ønsker å få flere barn.

Om kommunene sliter med å klare oppgavene sine, burde vi kunne se på andre løsninger enn sammenslåing. Sammenslåinger har vist seg å være svært sentraliserende, og foreløpig har jeg ikke sett at fraflytting fra distriktene har vært et mål for den statlige politikken. Om storting og regjering virkelig er bekymret for våre kommuner som mister folketall, burde de heller ha utformet en politikk som gjorde det mulig for flere som ønsker det, å bosette seg i distriktskommuner. Det kan de gjøre om de vil. Vi må ha næringsutvikling i hele landet. Og god infrastruktur. Da er det ikke størrelsen på kommunene som gjelder, men framtidstro og muligheter. Det burde være den statlige politikkens oppgave. Å stimulere til vekst i hele landet, ikke bare i de store kommunene og på bekostning av de små.

Forresten, «små kommuner» er vel egentlig feil betegnelse. Mange av distriktskommunene er ganske store, men det bor ikke så mye folk her. Vi er like viktige for velferden som resten av landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags