Salten kommune?

Er det ikke på tide å "ta opp hansken" igjen. Hvorfor? Det handler om å få på plass et kraftfullt fellesskap i Salten og Nordland, med vilje og evne til å skape noe stort sammen? Avstanden mellom Fauske og Bodø blir stadig mindre på så mange måter. Gode transportløsninger internt i regionen sørger for et felles arbeids- og  utdanningsmarked. Vi er i samme båt, og ved å ro i takt dobles effekten for Saltenregionen og innbyggerne i denne. Det politiske felleskap i Fauske og Bodø bør snarest komme ut av skapene sine å få etablert en sammenslåing av de 2 kommuner. 

I Salten trengs nye visjoner for hele regionen. Vi trenger først og fremst en kraftfull regional kommune i Salten, men også for Norland fylke vil det være viktig.

Vi må ikke overse det faktum at det pågår en regional kamp innad i Nordland. Salten har de beste forutsetninger for å komme godt ut av den omstilling som i all stillhet tenkes på rundt oss.

Så kjære fremsynte og ansvarlige politikere, la oss komme i gang!