Viser til et innlegg i dagens avis omkring Finnmarks befolknings avstemming vedr. Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark: Det fremgår av innlegget at knappe 50 % av Finnmarks befolkning stemte nei til sammenslåing med Finnmark.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum har alltid elsket fake news - som oftest ved å radbrekke faktaopplysninger slik at de passer inn i hans/Senterpartiets tankegods.  Spesielt ille er denne trangen når han er i opposisjon.

Det er ikke vel 90 % som går imot sammenslåing, - men vel 50 %. - hvilket gir en overvekt på 0,6 % for nei-siden.

Kanskje AN kunne være med å roe gemyttene i Finnmark/Troms saken ved å redaksjonelt fortelle leserne det riktige tallet på finnmarkinger som har stemt for sammenslåing - isteden for å blåse opp til kamp om usannheter?

Sammenslåingarbeidet er tungt nok for de som seriøst arbeider for å etterleve vedtak i Norges Storting.

Herleiv