ANGÅENDE NORDLAND FYLKESKOMMUNES FORSLAG TIL INNSPARINGER, VED HJELP AV SKOLENEDLEGGELSE I NORD-SALTEN

Av
DEL

LeserbrevBegrunnelsen for nedleggelse av byggfaglinjene er ifølge fylket lavt søkertall. Jeg har sett nærmere på søkertallene til videregående skole i Nordland, for påstanden om lavt søkertall stemmer ikke overens med min virkelighetsoppfatning.
Tallenes tale er klar: det er ikke lavt søkertall ved KHVGS. Her er min begrunnelse for denne påstanden:
I Bodø kommune er det 52118 innbyggere. I Hamarøy, Steigen og vestsiden Divtasvuodna-Tysfjord kommune er det til sammen 5327 innbyggere. (Hamarøy 1743 innbyggere, Steigen 2584 innbyggere Tysfjord vestside ca 1000 innbyggere, tall hentet fra SSB, 2. kvartal 2019)
I Bodø, ved Bodø videregående, var det 44 søkere til Vg1 bygg- og anleggsteknikk inneværende skoleår.
I Hamarøy, ved KHVGS, var det 11 søkere til samme studie, samme år.
Vi i Hamarøy, Steigen og Tysfjord vest har altså 10,22% av innbyggertallet, men 25% av søkertallet ved VK1 bygg- og anleggsteknikk!
I Bodø, ved Bodø videregående, var det 10 søkere til Vg2 byggteknikk inneværende skoleår.
I Hamarøy, ved KHVGS, var det 7 søkere til samme studie, samme år.
Vi i Hamarøy, Steigen og Tysfjord vest har 10,22% av innbyggertallet, men 70% av søkertallet ved Vg2 byggteknikk!
Vi trenger Knut Hamsun videregående skole!
Skolen er en viktig bærebjelke i vårt samfunn. Hvis deler av skolen blir lagt ned er det bare et tidsspørsmål før hele skolen forsvinner. Det mangfoldet som skolen har i dag, er den, og vi i samfunnet rundt den, avhengige av.
Det er jo nesten slik at man tror at den foreslåtte nedleggelsen av linjer, i blant annet Hamarøy og Steigen, er en del av prosessen med å få realisert en ny videregående skole i Bodø. I Nordlands fylkesbudsjett for 2019 kan man lese: «FT sak 091/2017 – Ny videregående skole i Bodø – foreløpig areal- og kostnadsramme. Den totale arealrammen er beregnet ut fra 500 elever og en størrelse på ca. 8700 m2 inklusiv kroppsøving. Det pågår samtaler med Bodø kommune om bygging av felles flerbrukshall i skoleområdet. Foreløpig kostnadsramme er satt til 440 mill. i 2020-kr. Det vi frem til neste rullering av økonomiplanen bli vurdert tiltak for å løse elevtallsøkningen i perioden.»
Hvor er satsingen på yrkesfag?
Vi trenger videregående skoler i distriktene også! Byene trenger levende distrikt!
Er det virkelig nødvendig og samfunnsøkonomisk klokt å legge ned byggfag og friluftslivfag ved Knut Hamsun videregående, samt Vg1 studiespesialiserende i Steigen?
Små samfunn i distriktene har også livets rett, og vi betaler vår del av kaka!
Pengene som overføres til fylket er ikke til Bodø, de er til hele fylket, de skal forvaltes av fylket for å gi et tilbud til hele befolkningen! Vi vil ikke tvangs-sentraliseres!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags