Jeg kan ikke dra til Sverige å lyve. Norge satser ikke på hele landet lenger. Vi bare later som

Av